4.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 243/38


Tožba, vložena 22. aprila 2016 – Andrea Incontri/EUIPO - HigicoL (ANDREA INCONTRI)

(Zadeva T-197/16)

(2016/C 243/41)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Andrea Incontri Srl (Milano, Italija) (zastopnika: A. Perani in J. Graffer, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: HigicoL, SA (Baguim do monte, Portugalska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka EU „ANDREA INCONTRI“ – zahteva za registracijo št. 10 985 323

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 25. februarja 2016 v zadevi R 146/2015-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

v celoti spremeni izpodbijano odločbo;

posledično, v celoti ugodi EUTM prijavi št. 10 985 323 ANDREA INCONTRI;

drugim strankam naloži, da nosijo stroške tega pritožbenega postopka, kot tudi postopka z ugovorom pred EUIPO ter pritožbenega postopka.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.