20.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/28


2016. április 22-én benyújtott kereset – L'Oréal kontra EUIPO – Guinot (MASTER DUO)

(T-182/16. sz. ügy)

(2016/C 222/35)

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: L'Oréal (Párizs, Franciaország) (képviselők: T. de Haan és P. Péters ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Guinot SAS (Párizs, Franciaország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: Felperes

A vitatott védjegy:„MASTER DUO” európai uniós szóvédjegy – 11 577 574. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: Felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2016. február 23-án hozott határozata (R 2916/2014-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek – beleértve a felperes részéről az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsa előtti eljárás során felmerült költségeket – viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése – ugyanezen rendelet 75. cikkével összefüggésben értelmezett – b) pontjának megsértése.