20.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 222/28


Tužba podnesena 22. travnja 2016. – L’Oréal protiv EUIPO-a – Guinot (MASTER DUO)

(Predmet T-182/16)

(2016/C 222/35)

Jezik na kojem je tužba podnesena: francuski

Stranke

Tužitelj: L’Oréal (Pariz, Francuska) (zastupnici: T. de Haan i P. Péters, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Guinot SAS (Pariz, Francuska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „MASTER DUO” – prijava za registraciju br. 11 577 574

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 23. veljače 2016. u predmetu R 2916/2014-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova, uključujući troškove koji su nastali tužitelju zbog postupka pred petim žalbenim vijećem Ureda.

Tužbeni razlog

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) u vezi s člankom 75. Uredbe br. 207/2009.