20.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 222/27


Žaloba podaná dne 22. dubna 2016 – L’Oréal v. EUIPO – Guinot (MASTER PRECISE)

(Věc T-181/16)

(2016/C 222/34)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: L’Oréal (Paříž, Francie) (zástupci: T. de Haan a P. Péters, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Guinot SAS (Paříž, Francie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: žalobkyně

Sporná ochranná známka: slovní ochranná známka Evropské unie „MASTER PRECISE“ – přihláška č. 11 567 203

Řízení před EUIPO: námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 23. února 2016 ve věci R 2911/2014-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí,

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení, včetně nákladů vynaložených v řízení před pátým odvolacím senátem Úřadu.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207 ve spojení s jeho článkem 75