20.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 222/26


Acțiune introdusă la 22 aprilie 2016 – L'Oréal/EUIPO – Guinot (MASTER SHAPE)

(Cauza T-180/16)

(2016/C 222/33)

Limba în care a fost formulată acțiunea: franceza

Părțile

Reclamantă: L'Oréal (Paris, Franța) (reprezentanți: T. de Haan și P. Péters, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Guinot SAS (Paris, Franța)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca verbală a Uniunii Europene „MASTER SHAPE” – cererea de înregistrare nr. 11 566 262

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 23 februarie 2016 în cauza R 2907/2014-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate de reclamantă în cursul procedurii care s-a aflat pe rolul Camerei a cincea de recurs a Oficiului.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) coroborat cu articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009.