20.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 222/26


Žaloba podaná dne 22. dubna 2016 – L’Oréal v. EUIPO – Guinot (MASTER SHAPE)

(Věc T-180/16)

(2016/C 222/33)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: L’Oréal (Paříž, Francie) (zástupci: T. de Haan a P. Péters, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Guinot SAS (Paříž, Francie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „MASTER SHAPE“ – Přihláška č. 11 566 262

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 23. února 2016, ve věci R 2907/2014-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení, včetně nákladů vynaložených žalobkyní v souvislosti s řízením před pátým odvolacím senátem Úřadu.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) ve spojení s článkem 75 nařízení č. 207/2009.