20.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 222/26


2016 m. balandžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje L’Oréal/EUIPO – Guinot SAS (MASTER SMOKY)

(Byla T-179/16)

(2016/C 222/32)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: prancūzų

Šalys

Ieškovė: L’Oréal (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokatų T. de Haan ir P. Péters

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Guinot SAS (Paryžius, Prancūzija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „MASTER SMOKY“ – Registracijos paraiška Nr. 11 567 104

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. vasario 23 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2905/2014-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, kurias ieškovė patyrė per procedūrą EUIPO penktojoje apeliacinėje taryboje.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto, siejamo su 75 straipsniu, pažeidimas.