14.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 98/52


Tužba podnesena 5. siječnja 2016. – Toshiba Samsung Storage Technology i Toshiba Samsung Storage Technology Korea protiv Komisije

(Predmet T-8/16)

(2016/C 098/67)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (Tokyo, Japan), i Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (Gyeonggi-do, Republika Koreja) (zastupnici: M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu i A. Scordamaglia-Tousis, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi, u cijelosti ili djelomično, odluku Komisije od 21. listopada 2015. u predmetu AT.39639 – Optical Disk Drives o postupku na temelju članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u;

osim toga, ili podredno, značajno smanji iznos kazne nametnute tužitelju;

naloži Komisiji snošenje troškova; i

donese bilo koje drugo rješenje primjereno s obzirom na okolnosti slučaja.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe devet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na povredi bitnih postupovnih pretpostavki i prava na obranu tužitelja koja proizlazi iz nekoherentne pravne definicije postupanja, kontradiktornog ili u najmanju ruku nedovoljnog obrazloženja u vezi s pravnom definicijom navodne povrede, uskraćivanja pristupa oslobađajućim dokazima i oslanjanja na više pravnih činjenica i činjeničnih elemenata u pobijanoj odluci koji nisu navedeni u izjavi o prigovorima.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na pogreškama koje se tiču činjenica i prava u primjeni članka 101. UFEU-a u vezi s utvrđenjem učinka na trgovinu između država članica.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na pogreškama koje se tiču činjenica i prava u određivanju zemljopisnog dosega povrede članka 101. UFEU-a.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na pogreškama koje se tiču činjenica i prava u primjeni članka 101. UFEU-a u vezi s utvrđenjem jedinstvene povrede.

5.

Peti tužbeni razlog temelji se na pogreškama koje se tiču činjenica i prava u odnosu na navodnu svijest tužitelja o cjelokupnoj jedinstvenoj povredi, a posebno o sudjelovanju ostalih adresata.

6.

Šesti tužbeni razlog temelji se na pogreškama koje se tiču činjenica i prava u vezi s početnim datumom navodnog sudjelovanja tužitelja u cjelokupnoj jedinstvenoj povredi.

7.

Sedmi tužbeni razlog temelji se na pogreškama koje se tiču činjenica i prava u vezi s opsegom povrede pripisane tužiteljima utvrđenjem da su bili stranke protutržišnih ‚sporazuma’.

8.

Osmi tužbeni razlog temelji se na povredi prava na dobru upravu i povezanih općih načela prava Unije koja proizlazi iz očito pretjerane duljine trajanja istrage.

9.

Deveti tužbeni razlog podredno navodi pogreške u određivanju kazne koje proizlaze iz:

Komisijinog propusta da uzme u obzir (a) činjenicu da su tužitelji društvo s jednim proizvodom, (b) dodatne okolnosti koje ograničavaju težinu individualnog postupanja tužitelja i olakotne okolnosti; i

Komisijinog propusta da prida primjerenu težinu posebnim okolnostima povrede pri utvrđivanju stupnja općeg koeficijenta težine povrede i ulazne naknade.