14.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 98/50


Tužba podnesena 4. siječnja 2016. – Hitachi-LG Data Storage i Hitachi-LG Data Storage Korea protiv Komisije

(Predmet T-1/16)

(2016/C 098/65)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Hitachi-LG Data Storage, Inc. (Tokyo, Japan), i Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. (Seoul, Republika Koreja) (zastupnici: L. Gyselen i N. Ersbøll, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

umanji iznos kazne nametnute tužitelju člankom 2. točkom (d) Odluke Komisije od 21. listopada 2015. u predmetu AT.39639 – Optical Disk Drives o postupku na temelju članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u čime bi uvažio posebnosti predmeta; i

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog navodi da je Komisija povrijedila načelo dobre uprave i obvezu obrazlaganja jer nije odgovorila na zahtjev tužitelja u skladu s točkom 37. Komisijinih Smjernica iz 2006. o metodi za utvrđivanje kazni koje se propisuju u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (a) Uredbe br. 1/2003 (1) (u daljnjem tekstu: Smjernice o kaznama).

Tužitelji su tijekom upravnog postupka pred Komisijom Komisiji podnijeli zahtjev za umanjenje kazne s obzirom na ‘posebne okolnosti’ u smislu točke 37. Smjernice o kaznama. Članovi Komisijine skupine zaduženi za taj predmet nisu odgovorili na taj zahtjev i Komisija ga nije spomenula u svojoj odluci. Tužitelji moraju pretpostaviti da službe Komisije nisu ocijenile zahtjev i da savjetodavnom odboru i Kolegiju povjerenika nisu podnijele nikakvu ocjenu na preispitivanje. Shodno tomu, ne može se isključiti da bi, u slučaju da su suprotno postupile, kazna koja je konačno nametnuta tužitelju mogla biti manja. Komisija je stoga povrijedila načelo dobre uprave i obvezu obrazlaganja.

2.

Drugi tužbeni razlog navodi da je Komisija pogriješila jer nije odstupila od metodologije iz Smjernica o kazni s ciljem da umanji kaznu nametnutu tužitelju s obzirom na posebnosti predmeta i ulogu tužitelja. ‘Posebne okolnosti’ u smislu točke 37. Smjernica o kaznama su sljedeće:

tužitelj koji stječe većinu svojeg prihoda na temelju jednog proizvoda (uređaji za optičke diskove) diversificirao je svoje poslovanje 2014., u godini koju je Komisija upotrijebila kao referentnu godinu za određivanje gornje granice u iznosu od 10 % propisane člankom 23. stavkom 2. Uredbe br. 1/2003;

tužitelj je jedini između svih kažnjenih društava koji je ostao vezan za tržište uređaja za optičke diskove i stupanj nametnute kazne će imati štetan učinak na njegovu sposobnost da pruža usluge potrošačima na ovom tržištu na održiv način; i

tužitelj je suočen s neizvjesnom financijskom situacijom i istovremeno ulaže značajan trud da riješi financijske poteškoće.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.)