6.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 38/15


Tužba podnesena 29. studenoga 2016. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

(Predmet C-620/16)

(2017/C 038/20)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux, Bevollmächtigte)

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj zahtijeva da Sud utvrdi da:

je Savezna Republika Njemačka povrijedila Odluku Vijeća 2014/699/EU (1) i članak 4. stavak 3. UEU-a, jer je na 25. sjednici Odbora za reviziju OTIF-a glasovala protiv stajališta utvrđenog tom odlukom i izrazila javno protivljenje protiv tog stajališta kao i protiv u njemu predviđene odredbe da glasačka prava izvršava Unija.

Savezna Republika Njemačka snosi troškove postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj tužbi tužitelj ističe sljedeće:

Međuvladina organizacija za međunarodni prijevoz željeznicom (OTIF), kojoj uz 26 država članica pripada i Europska unija, upravlja Konvencijom o međunarodnom prijevozu željeznicom (COTIF).

Na 25. sjednici Odbora za reviziju OTIF-a glasovalo se o određenim izmjenama Konvencije i njezinih dodataka. O svakoj od tih točaka Vijeće je u Odluci 2014/699/EU utvrdilo stajalište Unije.

Njemačka je na sjednici u dvjema točkama glasovala protiv stajališta utvrđenog u odluci, izrazila javno protivljenje tom stajalištu i u jednom slučaju također protiv u odluci predviđene odredbe da glasačka prava izvršava Unija.

Takvo postupanje nespojivo je s navedenom Odlukom 2014/699/EU kao i s člankom 4. stavkom 3. UEU-a.


(1)  Odluka Vijeća 2014/699/EU od 24. lipnja 2014. o utvrđivanju stajališta koje treba usvojiti u ime Europske unije na 25. sjednici Odbora za reviziju OTIF-a u pogledu određenih izmjena Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i njezinih dodataka, SL L 293, str. 26.