6.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/13


Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit) la 28 noiembrie 2016 – C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Cauza C-612/16)

(2017/C 038/17)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: C & J Clark International Ltd

Pârâți: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Întrebările preliminare

1)

Se aplică un regim de prescripție perceperii taxei antidumping instituite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1395 (1) al Comisiei din 18 august 2016 și de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1647 (2) al Comisiei din 13 septembrie 2016 (denumite împreună „regulamentele în litigiu”), și, în caz afirmativ, în temeiul cărei prevederi legale?

2)

Regulamentele în litigiu sunt lipsite de validitate deoarece le lipsește un temei juridic valabil, încălcându-se astfel articolul 5 alineatele (1) și (2) TUE?

3)

Regulamentele în litigiu sunt lipsite de validitate deoarece încalcă articolul 266 TFUE prin neluarea măsurilor necesare pentru executarea Hotărârii Curţii de Justiţie din 4 februarie 2016, C&J Clark International și Puma (cauzele conexate C-659/13 şi C-34/14, EU:C:2016:74)?

4)

Regulamentele în litigiu sunt lipsite de validitate deoarece încalcă articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1036 (3) sau principiul securității juridice (neretroactivității) prin instituirea unei taxe antidumping instituite la importurile de anumite tipuri de încălțăminte din piele originare din Republica Populară Chineză şi din Vietnam în perioada aplicării Regulamentului (CE) nr. 1472/2006 (4) al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1294/2009 (5) al Consiliului?

5)

Regulamentele în litigiu sunt lipsite de validitate deoarece încalcă articolul 21 din Regulamentul (UE) 2016/1036 prin reinstituirea unei taxe antidumping fără o nouă evaluare a interesului Uniunii?


(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1395 al Comisiei din 18 august 2016 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de anumite tipuri de încălțăminte cu fețe din piele originare din Republica Populară Chineză și produse de Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, și de punere în aplicare a hotărârii Curții de Justiție în cauzele conexate C-659/13 și C-34/14 (JO 2016, L 225, p. 52).

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1647 al Comisiei din 13 septembrie 2016 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite tipuri de încălțăminte cu fețe din piele originare din Vietnam și produse de Best Royal Co., Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co., Ltd, Freetrend Industrial Ltd. și societatea sa afiliată Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd., General Shoes Ltd., Golden Star Co., Ltd., Golden Top Company Co., Ltd., Kingmaker Footwear Co., Ltd, Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd., și de punere în aplicare a hotărârii Curții de Justiție în cauzele conexate C-659/13 și C-34/14 (JO 2016, L 245, p. 16).

(3)  Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO 2016, L 176, p. 21).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1472/2006 al Consiliului din 5 octombrie 2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv și de percepere definitivă a dreptului provizoriu instituit asupra importurilor de anumite tipuri de încălțăminte cu fețe din piele originare din Republica Populară Chineză și din Vietnam (JO 2006, L 275, p. 1, Ediție specială, 11/vol. 50, p. 3).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1294/2009 al Consiliului din 22 decembrie 2009 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite tipuri de încălțăminte cu fețe din piele originare din Vietnam și din Republica Populară Chineză, astfel cum a fost extinsă la importurile de anumite tipuri de încălțăminte cu fețe din piele expediate din RAS Macao, indiferent dacă acestea sunt declarate ca originare din RAS Macao sau nu, în urma unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 (JO 2009, L 352, p. 1).