6.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/13


2016 m. lapkričio 28 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Byla C-612/16)

(2017/C 038/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: C & J Clark International Ltd

Kita apeliacinio proceso šalis: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2016 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1395 (1) ir 2016 m. rugsėjo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1647 (2) (toliau kartu – ginčijami reglamentai) nustatyto antidempingo muito surinkimui taikomas senaties terminas ir, jei taip, pagal kokią teisės nuostatą?

2.

Ar ginčijami reglamentai negalioja, nes nėra galiojančio teisinio pagrindo, tad pažeidžiamos ESS 5 straipsnio 1 ir 2 dalys?

3.

Ar ginčijami reglamentai negalioja, nes jais pažeidžiamas SESV 266 straipsnis, kadangi nesiimta būtinų Teisingumo Teismo sprendimo C&J Clark International sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14 įvykdymo priemonių?

4.

Ar ginčijami reglamentai negalioja, nes jais pažeidžiama Reglamento (ES) Nr. 2016/1036 (3) 10 straipsnio 1 dalis arba teisinio saugumo principas (negaliojimas atgaline data), kadangi antidempingo muitas nustatytas tam tikros Liaudies Respublikos Kinijos ir Vietnamo kilmės odinės avalynės importui, kuris buvo vykdomas taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1472/2006 (4) ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1294/2009 (5)?

5.

Ar ginčijami reglamentai negalioja, nes jais pažeidžiamas Reglamento (EB) Nr. 2016/1036 21 straipsnis, kadangi antidempingo muitas vėl nustatytas neatlikus naujo Sąjungos interesų vertinimo?


(1)  2016 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2016/1395, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas, galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos, pagamintai bendrovių „Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd.“, „Buildyet Shoes Mfg.“, „DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd“, „Dongguan Stella Footwear Co Ltd“, „Dongguan Taiway Sports Goods Limited“, „Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co.“, „Jianle Footwear Industrial“, „Sihui Kingo Rubber Shoes Factory“, „Synfort Shoes Co. Ltd.“, „Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd.“, „Wei Hao Shoe Co. Ltd.“, „Wei Hua Shoe Co. Ltd.“, „Win Profile Industries Ltd“, ir kuriuo įvykdomas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14 (OL L 225, 2016, p. 52)

(2)  2016 m. rugsėjo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2016/1647, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Vietnamo kilmės avalynei su odiniais batviršiais, pagamintai bendrovių „Best Royal Co. Ltd“, „Lac Cuong Footwear Co., Ltd“, „Lac Ty Co., Ltd“, „Saoviet Joint Stock Company“ („Megastar Joint Stock Company“), „VMC Royal Co Ltd“, „Freetrend Industrial Ltd.“ ir jos susijusios bendrovės „Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd.“, „Fulgent Sun Footwear Co., Ltd“, „General Shoes Ltd“, „Golden Star Co, Ltd“, „Golden Top Company Co., Ltd“, „Kingmaker Footwear Co. Ltd.“, „Tripos Enterprise Inc.“, „Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd“, ir kuriuo įvykdomas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14 (OL L 245, 2016, p. 16)

(3)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016, 21).

(4)  2006 m. spalio 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1472/2006, nustatantis galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės tam tikros avalynės su batviršiais iš odos importui, galutinį surinkimą (OL L 275, 2006, p. 1, klaidų ištaisymas OL L 130, 2007 5 22, p. 48).

(5)  2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1294/2009, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikrai importuojamai Vietnamo ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas tam tikrai importuojamai iš Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Makao siunčiamai avalynei su batviršiais iš odos, deklaruojamai kaip Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Makao kilmės arba ne (OL L 352, 2009, p. 1)