6.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 38/13


A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2016. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – C & J Clark International Ltd kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(C-612/16. sz. ügy)

(2017/C 038/17)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: C & J Clark International Ltd

Alperes: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Alkalmazandó-e elévülési idő a 2016. augusztus 18-i 2016/1395/EU bizottsági végrehajtási rendelettel (1) és a 2016. szeptember 13-i 2016/1647/EU bizottsági végrehajtási rendelettel (2) (a továbbiakban együtt: a vitatott rendeletek) kivetett dömpingellenes vám beszedésére, és ha igen, melyik jogszabályi rendelkezés alapján?

2.

Érvénytelenek-e a vitatott rendeletek amiatt, hogy nincs érvényes jogalapjuk, és ezért sértik az EUSZ 5. cikk (1) és (2) bekezdését?

3.

Érvénytelenek-e a vitatott rendeletek amiatt, hogy a Bíróság C & J Clark International ítéletében (C-659/13 és C-34/14) foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételének elmulasztása miatt sértik az EUMSZ 266. cikket?

4.

Érvénytelenek-e a vitatott rendeletek amiatt, hogy a Kínai Népköztársaságból és Vietnamból származó, egyes bőrből készült lábbeliknek az 1472/2006/EK tanácsi rendelet és az 1294/2009/EU tanácsi rendelet (3) alkalmazási időszaka során végrehajtott behozatalára vonatkozó dömpingellenes vám kivetése miatt sértik a 2016/1036/EU rendelet (4) 10. cikkének (1) bekezdését vagy a jogbiztonság elvét (a visszaható hatály tilalmát)?

5.

Érvénytelenek-e a vitatott rendeletek amiatt, hogy a dömpingellenes vámnak az uniós érdek újbóli vizsgálata nélkül történő ismételt kivetése miatt sértik az 2016/1036/EU rendelet 21. cikkét?


(1)  A Kínai Népköztársaságból származó és a Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., a Buildyet Shoes Mfg., a DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, a Dongguan Stella Footwear Co Ltd, a Dongguan Taiway Sports Goods Limited, a Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., a Jianle Footwear Industrial, a Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, a Synfort Shoes Co. Ltd., a Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., a Wei Hao Shoe Co. Ltd., a Wei Hua Shoe Co. Ltd., a Win Profile Industries Ltd által gyártott egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről, valamint az Európai Unió Bírósága által a C-659/13. és C-34/14. sz. egyesített ügyekben hozott ítélet végrehajtásáról szóló, 2016. augusztus 18-i 2016/1395/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2016. L 225., 52. o.).

(2)  A Vietnamból származó és a Best Royal Co. Ltd, a Lac Cuong Footwear Co., Ltd, a Lac Ty Co., Ltd, a Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), a VMC Royal Co Ltd, a Freetrend Industrial Ltd és a vele kapcsolatban álló Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd, a Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, a General Shoes Ltd, a Golden Star Co, Ltd, a Golden Top Company Co., Ltd, a Kingmaker Footwear Co. Ltd, a Tripos Enterprise Inc., a Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd által gyártott egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről, valamint a Bíróság által a C-659/13. és C-34/14. sz. egyesített ügyekben hozott ítélet végrehajtásáról szóló, 2016. szeptember 13-i 2016/1647/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2016. L 245., 16. o.).

(3)  Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i 2016/1036/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2016. L 176., 21. o.)

(4)  A 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti, az intézkedések lejárati felülvizsgálatot követően a Vietnamból és a Kínai Népköztársaságból származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó, a Makaó Különleges Közigazgatási Területről szállított – a Makaóból való származás bejelentésére tekintet nélkül –, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára kiterjesztett végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. december 22-i 1294/2009/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2009. L 352., 1. o.)