6.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 38/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 28. listopadu 2016 – C & J Clark International Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Věc C-612/16)

(2017/C 038/17)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: C & J Clark International Ltd

Odpůrci: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Předběžné otázky

1)

Vztahují se promlčecí lhůty na výběr antidumpingového cla uloženého prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1395 (1) ze dne 18. srpna 2016 a prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1647 (2) ze dne 13. září 2016 (dále jen společně „napadená nařízení“), a pokud ano, na základě kterého právního ustanovení?

2)

Jsou napadená nařízení neplatná, neboť nemají platný právní základ a jako taková jsou v rozporu s čl. 5 odst. 1 a 2 SEU?

3)

Jsou napadená nařízení neplatná, neboť jsou v rozporu s článkem 266 SFEU, jelikož neobsahují opatření nezbytná k zajištění souladu s rozsudkem Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14, C&J Clark International?

4)

Jsou napadená nařízení neplatná, neboť jsou v rozporu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036 (3) nebo se zásadou právní jistoty (zákazem zpětné působnosti), jelikož ukládají antidumpingové clo z dovozu některé usňové obuvi pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu, které se uskutečnily v době použitelnosti nařízení Rady (ES) 1472/2006 (4) a nařízení Rady (EU) 1294/2009 (5)?

5)

Jsou napadená rozhodnutí neplatná, neboť jsou v rozporu s článkem 21 nařízení (EU) 2016/1036, když opětovně ukládají antidumpingové clo, aniž je nově posouzen zájem Unie?


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1395 ze dne 18. srpna 2016 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a vyráběné společnostmi Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. a Win Profile Industries Ltd o konečném výběru uloženého prozatímního cla a o provedení rozsudku Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14 (Úř. věst. L 225, s. 52).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1647 ze dne 13. září 2016 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Vietnamu a vyráběné společnostmi Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, společností Freetrend Industrial Ltd. a její společností ve spojení Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd. a dále společnostmi Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc. a Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, o konečném výběru uloženého prozatímního cla a o provedení rozsudku Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14 (Úř. věst. L 245, s. 16).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, s. 21).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 ze dne 5. října 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 275, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1294/2009 ze dne 22. prosince 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Vietnamu a Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz některé obuvi se svrškem z usně zasílané ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 (Úř. věst. L 352, s. 1).