29.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 314/13


2016. július 7-én benyújtott kereset – Spanyol Királyság kontra Európai Parlament

(C-377/16. sz. ügy)

(2016/C 314/19)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Spanyol Királyság (képviselő: M. J. García-Valdecasas Dorrego meghatalmazott)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg a (F/N)-EP/CAST/S/16/2016 I-es besorolású gépjárművezetői szerződéses alkalmazotti pályázati felhívást (1);

az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.

Első jogalap: az 1/58 rendelet (2) 1. és 2. cikkének, az Európai Unió Alapjogi Chartája (3) 22. cikkének, valamint a Személyzeti Szabályzat 1d. cikkének megsértése, amiatt, hogy a pályázati felhívás korlátozza az EPSO és a pályázó közötti kommunikáció rendszerét, azáltal, hogy az kizárólag angol, francia és német nyelven történik, ami kiterjed a jelentkezési ívekre is.

2.

Második jogalap: a Személyzeti Szabályzatnak az egyéb alkalmazottakra vonatkozó része 82. cikkének megsértése, mivel megköveteli az Unió egy másik nyelvének mint második nyelvnek a kielégítő ismeretét, anélkül, hogy az azon feladatok ellátásához szükséges lenne, amelyekre a kiválasztott pályázókat alkalmazni kívánják.

3.

Harmadik jogalap: az 1/58 rendelet 1. és 6. cikkeinek, az Alapjogi Charta 22. cikkének, a Személyzeti Szabályzat 1d. cikke (1) és (6) bekezdésének, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó rész 82. cikkének megsértése, mivel a felhívás a második nyelvet szükségtelenül három nyelvre – az angolra, a franciára és a németre – korlátozza, kizárva az Európai Unió többi hivatalos nyelvét.

4.

Negyedik jogalap: az angol, a francia és a német nyelvnek a versenyvizsga második nyelveként történő megjelölése önkényes kiválasztás, amely az 1/58 rendelet 1. cikke, az Alapjogi Charta 22. cikke és a Személyzeti Szabályzat 1d. cikkének (1) és (6) bekezdése által tiltott, nyelven alapuló (hátrányos) megkülönböztetéshez vezet.


(1)  HL 2016, C 131 A, 1. o.

(2)  A legutóbb az (EU) 517/2013 tanácsi rendelettel (HL 2013., L 158., 1. o.) módosított, az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. tanácsi rendelet (HL 1958., 17., 385. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 3. o.)

(3)  HL 2016, C 202., 389. o.