14.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 98/49


2015 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Quanta Storage/Komisija

(Byla T-772/15)

(2016/C 098/64)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Quanta Storage, Inc. (Taoyouan City, Taivanas), atstovaujama baristerio B. Hartnett, advokato O. Geiss ir solisitoriaus W. Sparks

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimą byloje AT.39639 – Optiniai diskasukiai, dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį tiek, kiek jis susijęs su ieškove,

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, sumažinti ieškovei skirtą baudą ir

priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija pažeidė ieškovės teisę į gynybą, pareigą motyvuoti ir gero administravimo principą.

Ginčijamas sprendimas grindžiamas išvada dėl pažeidimų, kuriais ieškovė nebuvo kaltinama per administracinę procedūrą.

Ginčijamas sprendimas grindžiamas prielaidomis dėl rinkos, kurios Komisija visapusiškai neištyrė, skaidrumo.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad neatitiktis tarp ginčijamo sprendimo rezoliucinės dalies ir Komisijos motyvų dėl Hewlett Packard tyrimo trukmės, lemia akivaizdžią teisės klaidą ir pareigos motyvuoti pažeidimą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija neįrodė ir tinkamai nemotyvavo to, kad ieškovė dalyvavo darant vieną tęstinį pažeidimą.

Ieškovė nedalyvavo darant nurodytą pažeidimą nuo 2008 m. vasario 14 d. iki 2008 m. balandžio 9 d.

Ieškovė nedalyvavo darant nurodytą pažeidimą nuo 2008 m. balandžio 10 d. iki 2008 m. spalio 27 d.

Ieškovė nedalyvavo darant nurodytą pažeidimą 2008 m. spalio 28 d.

Nepakanka įrodymų, kad ieškovė žinojo apie bendrą kartelio planą ar bendrą jo apimtį ir esmines savybes.

To, kad Komisija neįrodė nurodyto pažeidimo, teisinės pasekmės.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija teisiniu požiūriu pakankamai neįrodė, kad ji turėjo kompetenciją taikyti SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija apskaičiuodama baudos dydį padarė akivaizdžių teisinių ir faktinių klaidų ir pažeidė pareigą motyvuoti.

Komisija apskaičiuodama bazinį baudos dydį padarė faktinių ir teisinių klaidų ir nepateikė motyvų.

Komisija nesirėmė tinkamiausiais turimais duomenimis apie ieškovės pardavimų vertę.

Komisija apskaičiuodama bazinį baudos dydį pažeidė vienodo požiūrio principą.

Komisija padarė vertinimo klaidų nagrinėdama pažeidimo sunkumą ir lengvinančias aplinkybes.