14.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 98/49


2015. december 29-én benyújtott kereset – Quanta Storage kontra Bizottság

(T-772/15. sz. ügy)

(2016/C 098/64)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Quanta Storage, Inc. (Taoyuan City, Tajwan) (képviselők: B. Hartnett barrister, O. Geiss ügyvéd és W. Sparks solicitor)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a felperesre vonatkozó részében semmisítse meg az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39639 – „optikailemez-meghajtók”-ügy) 2015. október 21-én hozott bizottsági határozatot;

másodlagosan csökkentse a felperessel szemben kiszabott bírságot; és

az alperest kötelezze a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megsértette a felperes védelemhez való jogát, az indokolási kötelezettséget és a megfelelő ügyintézéshez való jogot.

A megtámadott határozat olyan jogsértések megállapításán alapul, amelyeket a közigazgatási eljárásban nem hoztak fel a felperessel szemben.

A megtámadott határozat a piac átláthatóságával kapcsolatban olyan feltevéseken alapul, amelyeket a Bizottság nem vizsgált meg alaposan.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat rendelkező része és a Bizottság által a Hewlett Packard vonatkozásában a jogsértés időtartama tekintetében adott indokolás közötti eltérés nyilvánvalóan téves jogalkalmazáson alapul, és sérti az indokolási kötelezettséget.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság nem bizonyította, és nem megfelelően indokolta meg azt, hogy a felperes egységes és folyamatos jogsértésben vett részt.

A felperes 2008. február 14. és 2008. április 9. között nem vett részt az állítólagos jogsértésben.

A felperes 2008. április 10. és 2008. október 27. között nem vett részt az állítólagos jogsértésben.

A felperes 2008. október 28-án nem vett részt jogsértésben.

Nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a felperes tudatában lett volna a kartell keretében követett átfogó tervnek, vagy a kartell általános terjedelmének és lényegi jellemzőinek.

Annak jogi következményei, hogy a Bizottság nem bizonyította az állítólagos jogsértést.

4.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság nem bizonyította jogilag megkövetelt módon és a megkövetelt bizonyítási szinten, hogy az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás alkalmazására joghatósággal rendelkezik.

5.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság a bírság összegének kiszámításakor nyilvánvaló ténybeli hibákat követett el, és nyilvánvalóan tévesen alkalmazta a jogot, valamint megsértette az indokolási kötelezettségét.

A Bizottság az alapösszeg kiszámításakor ténybeli hibát követett el, és tévesen alkalmazta a jogot, valamint megsértette az indokolási kötelezettségét.

A Bizottság a felperes eladásainak értékét illetően nem a rendelkezésre álló legalkalmasabb adatokat használta fel.

A Bizottság az alapösszeg kiszámításakor megsértette az egyenlő bánásmód elvét.

A Bizottság a súlyosító és enyhítő körülmények vizsgálatakor értékelési hibákat követett el.