15.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 59/50


2015 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Nyderlandai/Komisija

(Byla T-760/15)

(2016/C 059/58)

Proceso kalba: nyderlandų

Šalys

Ieškovė: Nyderlandų Karalystė, atstovaujama M. Bulterman, B. Koopman ir M. de Ree

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimą C(2015) 7143 final dėl valstybės pagalbos SA.38374 (2014/C ex 2014/NN), kurią Nyderlandai suteikė Starbucks;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Neteisingas SESV 107 straipsnio 1 dalies taikymas, nes Komisija laikėsi nuomonės, kad „Advanced Pricing Agreement“ (toliau – APA) yra selektyvaus pobūdžio.

Pirma, Komisija pakankamai ir specialiai neįrodė, kad įvykdytas selektyvumo kriterijus.

Antra, Komisija kaip pagrindu neteisingai rėmėsi bendrąja Nyderlandų pelno mokesčio sistema. Teisingas APA pagrindas yra Pelno mokesčio įstatymo (Wet op de Vennootschapsbelasting) 8 straipsnio 1 dalis ir Nutarimas dėl transakcijos kainos. APA šie pagrindai paprasčiausiai taikomi.

2.

Neteisingas SESV 107 straipsnio 1 dalies taikymas, nes Komisija pagal Sąjungos teisės „ištiestos rankos“ principą tikrina, ar yra privilegijų. Tačiau tokio principo nėra, ir jis nėra valstybės pagalbos tyrimo dalis.

3.

Neteisingas SESV 107 straipsnio 1 dalies taikymas, nes Komisija preziumuoja, kad APA, remiantis pasirinktu „Transactional Net Margin Method“ kaip transakcijos kainos nustatymo metodu, Starbucks Manufacturing EMEA BV suteikiama privilegija.

Komisija neteisingai teigia, kad APA nustatytas metodas nėra patikimas rinkos rezultatų pagrindas. Ji taip pat negali įrodyti Alki sumokėta kompensacija ir priedas prie žaliųjų pupelių bendrosios neturėjo faktinės vertės.

4.

Neteisingas SESV 107 straipsnio 1 dalies taikymas, nes Komisija konstatuoja, kad APA taikant „Transactional Net Margin Method“Starbucks Manufacturing EMEA BV suteikiama privilegija.

Komisija neteisingai remiasi tuo, kad APA nustatytas „Transactional Net Margin Method“ taikytas neteisingai ir todėl Starbucks Manufacturing EMEA BV turėjo privilegijų. Komisija neįrodo, kad, jos nuomone, geriau taikant „Transactional Net Margin Method“ apmokestinamasis pelnas būtų didesnis ir nebūtų privilegijų.

5.

Kruopštumo pareigos pažeidimas, nes Komisija įvertino ne visus svarbius duomenis ir nesirėmė jais sprendime, o rėmėsi anoniminiais duomenimis, kurie bet kuriuo atveju niekada nepateikti Nyderlandų vyriausybei.