15.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 59/50


2015. december 23-án benyújtott kereset – Hollandia kontra Bizottság

(T-760/15. sz. ügy)

(2016/C 059/58)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Holland Királyság (képviselők: M. Bulterman, B. Koopman és M. de Ree)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Hollandia által a Starbucksnak nyújtott SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) állami támogatásról szóló, 2015. október 21-i C(2015) 7143 final bizottsági határozatot;

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének hibás alkalmazása, mivel a Bizottság álláspontja szerint az „Advanced Pricing Agreement” (előzetes árképzési megállapodás, APA) szelektív jellegű.

Először is a Bizottság nem fejtette ki megfelelően és külön, hogy a szelektivitás kritériuma teljesül.

Másodszor a Bizottság tévesen vette figyelembe hivatkozási keretként az általános holland társaságiadó-rendszert. Az APA tekintetében a társasági adóról szóló törvény (Wet op de Vennootschapsbelasting) 8b. cikkének (1) bekezdése és az elszámolási árakról szóló rendelet (Verrekenprijsbesluit) jelenti a helyes hivatkozási keretet. Az APA vonatkozásában egyszerűen ez a hivatkozási keret kerül alkalmazásra.

2.

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének hibás alkalmazása, mivel a Bizottság az uniós jogban állítólag létező, szokásos piaci feltételek elve alapján vizsgálja az előny fennállását. Ilyen elv azonban nem létezik, és nem képezi a támogatás vizsgálatának részét sem.

3.

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének hibás alkalmazása, mivel a Bizottság megállapítja, hogy az APA a „Transactional Net Margin Method” (tranzakciós nettó nyereség módszere) mint elszámolásiár-módszer választása miatt előnnyel jár a Starbucks Manufacturing EMEA BV számára.

A Bizottság tévesen állítja, hogy az APA keretében megállapított módszer nem minősül megbízható szempontnak a piaci eredmények vonatkozásában. A Bizottság azt sem tudja bizonyítani, hogy az Alkinak fizetett kárpótlás és a zöld kávébab teljes költségei miatt fizetett felár nem bír tényleges értékkel.

4.

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének hibás alkalmazása, mivel a Bizottság megállapítja, hogy az APA a „Transactional Net Margin Method” alkalmazásának módja miatt előnnyel jár a Starbucks Manufacturing EMEA BV számára.

A Bizottság hibásan indul ki abból, hogy az APA keretében megállapított „Transactional Net Margin Method”-ot hibásan alkalmazták, és az előnnyel jár a Starbucks Manufacturing EMEA BV számára. A Bizottság nem bizonyítja, hogy a „Transactional Net Margin Method”-nak a Bizottság szerint megfelelő alkalmazása ahhoz vezetne, hogy az adóztatható nyereség magasabb lenne, és nem állna fenn előny.

5.

A gondossági kötelezettség megsértése, mivel a Bizottság nem értékelte és határozatában nem vette figyelembe valamennyi releváns adatot, és olyan névtelen adatokra támaszkodott, amelyeket mindenesetre nem közöltek a holland kormánnyal.