1.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/69


Tožba, vložena 30. november 2015 – Micula/Komisija

(Zadeva T-694/15)

(2016/C 038/93)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Ioan Micula (Oradea, Romunija) (zastopnik: K. Struckmann, odvetnik, G. Forwood, barrister, in A. Kadri, solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Komisije (EU) 2015/1470 z dne 30. marca 2015 o državni pomoči SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) Romunije – Arbitražna odločba o zadevi Micula proti Romuniji z dne 11. decembra 2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 2112) (UL 2015 L 232, str. 43) razglasi za ničen;

podredno, izpodbijani sklep razglasi za ničen v delu, v katerem (a) se nanaša na tožečo stranko, (b) Romuniji preprečuje, da bi ravnala v skladu z arbitražno odločbo, (c) Romuniji nalaga, naj izterja nezdružljivo pomoč, (d) je odločeno, da je tožeča stranka solidarno odgovorna za vračilo pomoči, ki jo je prejel kateri koli od subjektov, navedenih v členu 2(2) izpodbijanega sklepa;

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja osem razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu naj bi bili za obravnavani primer člen 351 PDEU in splošna pravna načela napačno uporabljeni.

2.

Drugi tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu naj bi bilo napačno ugotovljeno, da je zadevni ukrep tožeči stranki dal prednost, zlasti naj bi bil napačno ocenjen čas, ko naj bi bila domnevna prednost dana, ali podredno, napačno naj bi bilo ugotovljeno, da je plačilo odškodnine prednost.

3.

Tretji tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu naj bi bilo napačno ugotovljeno, da je za zadevni ukrep odgovorna romunska država.

4.

Četrti tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu naj bi bila napačno presojena združljivost domnevnega ukrepa pomoči.

5.

Peti tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu naj bi bili napačno ugotovljeni upravičenci do domnevne pomoči in ta sklep naj ne bi bil dovolj obrazložen, zlasti glede določitve fizičnih in pravnih oseb, ki naj bi sestavljale domnevno upravičeno podjetje.

6.

Šesti tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu naj bi se z naložitvijo zagotovitve vračila domnevne pomoči pravo napačno uporabilo in prekoračile pristojnosti.

7.

Sedmi tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu naj bi bilo kršeno načelo varstva legitimnih pričakovanj.

8.

Osmi tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu naj bi bile kršene bistvene zahteve postopka, zlasti pravica do izjave, člen 108(3) PDEU in člen 6(1) Uredbe št. 659/1999 (1).


(1)  Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 pogodbe o delovanju Evropske unije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 339).