1.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 38/63


2015 m. spalio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Yieh United Steel/Komisija

(Byla T-607/15)

(2016/C 038/85)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Yieh United Steel Corp. (Kaohsiung City, Taivanas), atstovaujama advokato D. Luff

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/1429, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Taivano kilmės plokštiems šaltai valcuotiems nerūdijančiojo plieno produktams nustatomas galutinis antidempingo muitas (1) (toliau – ginčijamas reglamentas arba Galutinio muito reglamentas), 1 ir 2 straipsnius tiek, kiek jie susiję su ieškove; ir

įpareigoti Komisiją padengti su šiuo procesu susijusias ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis teisės pagrindais.

1.

Pirmuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad Teisingumo Teismas turi jurisdikciją peržiūrėti ginčijamo reglamento 1 ir 2 straipsnius ir jo atitikimą Pagrindų reglamentui ir bendriesiems Europos teisės principams.

2.

Antruoju ieškinio pagrindu teigiama, kad Komisija pažeidė Pagrindų reglamento 2 straipsnio 5 dalį, nes ji nepagrįstai atsisakė įvertinti ieškovės išlaidų paskirstymo metodus, kuriuos ieškovė naudojo praeityje ir kurie atitinka tarptautiniu lygiu pripažintą apskaitos praktiką. Dėl šio pažeidimo Komisija padarė klaidą atsisakydama atskaityti perdirbtą metalo laužą iš nagrinėjamo produkto gamybos išlaidų, todėl dirbtinai padidino įprastinę vertę ir tuo buvo pažeista Pagrindų reglamento 2 straipsnio 3 dalis.

3.

Trečiuoju ieškinio pagrindu tvirtinama, kad Komisija pažeidė Pagrindų reglamento 2 straipsnio 1 dalį, nes ji, nustatant įprastinę vertę, nepagrįstai neatsižvelgė į nagrinėjamo produkto pardavimus įprastinėje prekyboje nepriklausomam vietos vartotojui. Komisija nepakankamai nurodė tokio atsisakymo motyvus. Be to, darant prielaidą, kad tokio atsisakymo priežastis yra tik faktas, kad šie produktai po pardavimo buvo eksportuoti (nežinant ieškovei), Komisijos taikytas kriterijus yra neteisėtas. Komisija turėjo įvertinti ieškovės siekį dėl šių produktų galutinės paskirties pardavimo metu. Todėl Komisija, atmesdama vietos pardavimus vien dėl to, kad produktai po pardavimo buvo eksportuoti nepriklausomo vartotojo, pažeidė Pagrindų reglamento 2 straipsnio 2 dalį.


(1)  OL L 224, 2015, p. 10.