30.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/60


Tožba, vložena 25. septembra 2015 – Export Development Bank of Iran/Svet

(Zadeva T-553/15)

(2015/C 398/75)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (zastopnik: J.-M. Thouvenin, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj razsodi, da:

je zaradi tega, ker je Svet Evropske unije sprejel in ohranil v veljavi omejevalni ukrep zoper EDBI, ki je bil razglašen za ničnega s sodbo Splošnega sodišča z dne 6. septembra 2013 (T-4/11 in T-5/11), podana nepogodbena odgovornost Evropske unije;

mora posledično Evropska unija povrniti škodo, ki je iz tega razloga nastala tožeči stranki;

premoženjska škoda znaša 5 6 4 70  860 USD, kar po trenutnem tečaju ustreza 5 0 5 08  718 EUR, pri čemer se tej vsoti prištejejo zakonske obresti ter drug primeren znesek;

nepremoženjska škoda znaša 7 4 1 32  366 USD, kar po trenutnem tečaju ustreza 6 6 20  613 EUR, pri čemer se tej vsoti prištejejo zakonske obresti, ter drug primeren znesek;

podredno, se celotni znesek, ki se uveljavlja kot nepremoženjska škoda, ali njegov del šteje za premoženjsko škodo in se dodeli iz tega naslova, in

se Svetu naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest tožbenih razlogov, od katerih se dva nanašata na nastanek nepogodbene odgovornosti Evropske unije, štirje pa na škodo kot posledico nezakonitosti, ki jo je storil Svet Evropske unije.

Nastanek nepogodbene odgovornosti Evropske unije

1.

Prvi tožbeni razlog: nezakonitost ravnanja, ki se očita Svetu (sprejetje in ohranitev veljavnosti zamrznitve sredstev tožeče stranke), ki je bila pravilno ugotovljena s sodbo z dne 6. septembra 2013, Export Development Bank of Iran/Svet, T-4/11 in T-5/11, EU:T:2013:400.

2.

Drugi tožbeni razlog: nezakonitost, ki jo je storil Svet, pomeni dovolj resno kršitev pravnih pravil, s katerimi so posameznikom podeljene pravice.

Škoda kot posledica nezakonitosti, ki jo je storil Svet Evropske unije

3.

Tretji tožbeni razlog: tožeča stranka naj bi prenehala z dejavnostmi na področju dokumentarnih akreditivov neposredno zaradi nezakonitega ukrepa.

4.

Četrti tožbeni razlog: izgubljeni dobiček, ker tožeča stranka ni mogla dostopati do svojih zamrznjenih sredstev v Evropski uniji.

5.

Peti tožbeni razlog: nastanek škode zaradi prenehanja transakcij z devizami.

6.

Šesti tožbeni razlog: nastanek nepremoženjske škode.