26.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 354/52


2015 m. rugsėjo 10 d. pareikštas ieškinys byloje CCPL ir kt./Komisija

(Byla T-522/15)

(2015/C 354/63)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovai: CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Emilijos Redžas, Italija), Coopbox group SpA (Emilijos Redžas, Italia), Poliemme Srl (Emilijos Redžas, Italija), Coopbox Hispania, SL (Lorka, Ispanija), Coopbox Eastern s.r.o. (Nove Mestas prie Vaho, Slovakija), atstovaujamos advokato S. Bariatti, advokato, E. Cucchiara

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ieškovams paskirtą baudą; arba

subsidiariai, sumažinti baudos sumą; arba, bet kuriuo atveju,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys pareikštas dėl 2015 m. birželio 24 d. Komisijos sprendimo Nr. C(2015) 4336 final byloje AT.39563 – Mažmeninės prekybos maisto pakuotės, kurio dalykas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimas.

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su piktnaudžiavimu įgaliojimais dėl tinkamo neištyrimo ir nemotyvavimo, kiek tai susiję su pažeidimo poveikiu.

Šiuo klausimu teigiama, kad nagrinėjami veiksmai iš tiesų neegzistavo, kaip tai matyti iš tyrimo dokumentų ir kaip tai pripažįsta Komisija skundžiamame sprendime. Į šią aplinkybę turėjo būti atsižvelgta vertinant pažeidimo sunkumą ir, atitinkamai, nustatant taikytinas baudas. Tačiau skundžiamame sprendime šis aspektas ignoruojamas ir nenurodomos jokios priežastys.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su proporcingumo ir tinkamumo principų pažeidimu nustatant pagrindinę baudos sumą.

Šiuo klausimu teigiama, kad apskaičiuojant pagrindinę baudos sumą skundžiamame sprendime buvo atsižvelgta į paskutiniais metais dalyvaujant pažeidime atliktų pardavimų vertę, nors ši vertė neatitinka realios ieškovų ir kitų proceso šalių rinkos galios.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies pažeidimu.

Šiuo klausimu teigiama, kad vertė, į kurią Komisija atsižvelgė apskaičiuodama 10 % ribą, numatytą Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalyje, yra aiškiai neteisinga, nes duomenys:

apima visos CCPL apyvartą, nors Komisija neįrodė grupės patronuojančios bendrovės vadinamosios parental liability;

apima subjekto, kuris priimant sprendimą jau nebuvo CCPL grupės narys, apyvartą;

neatsižvelgia į specialias aplinkybes, susijusias su CCPL grupės apyvartos struktūrine sudėtimi.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su proporcingumo ir vienodo požiūrio principų pažeidimu nustatant baudos dydį.

Šiuo klausimu teigiama, kad skundžiamame sprendime nė kiek neatsižvelgta į pakuočių sektoriaus krizinę situaciją, o ieškovams paskirtos baudos yra aiškiai ir nepagrįstai neproporcingos, palyginus su paskirtomis kitoms šalims.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su Europos Komisijos pareigos motyvuoti, nustatytos SESV 296 straipsnyje, pažeidimu, nes ji tik iš dalies atsižvelgė į CCPL grupės pateiktus įrodymus dėl nemokumo.

Nors skundžiamame sprendime pripažįstama labai krizinė ieškovų situacija, nustatant baudų lygį į tai nelabai atsižvelgiama.