26.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 354/52


2015. szeptember 10-én benyújtott kereset – CCPL és társai kontra Bizottság

(T-522/15. sz. ügy)

(2015/C 354/63)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Reggio Emilia, Olaszország), Coopbox group SpA (Reggio Emilia, Olaszország), Poliemme Srl (Reggio Emilia, Olaszország), Coopbox Hispania, SL (Lorca, Spanyolország), Coopbox Eastern s.r. o. (Vágújhely, Szlovákia) (képviselők: S. Bariatti ügyvéd, E. Cucchiara ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

törölje a felperesekre kiszabott bírságot, vagy

másodlagosan, csökkentse annak összegét, és, mindenesetre

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset az Európai Bizottság 2015. június 24-i C(2015) 4336 final határozatát, amelyet az AT.39563. sz. ügyben – Élelmiszer-csomagolás kiskereskedelmi értékesítésre – fogadott el, és amelynek tárgya az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 101. cikkének megsértése.

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek öt jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, a jogsértésből eredő hatások fennállása tekintetében a vizsgálat és az indokolás hiányosságai miatti hatáskörrel való visszaélésre alapított jogalap

A felperesek e tekintetben azt állítják, hogy a vitatott magatartásokat gyakorlatilag nem tanúsították, amint az a vizsgálat irataiból következik, és amint azt a Bizottság is elismerte a megtámadott határozatban. E körülményt kellőképpen figyelembe kellett volna venni a jogsértések súlyosságának általános értékelése, tehát a kiszabható bírságok összegszerűsítése során. A megtámadott határozat azonban figyelmen kívül hagyja e szempontot, és e vonatkozásban semmiféle indokolást nem tartalmaz.

2.

A második, az arányosság és a megfelelőség elvének a szankció alapösszege rögzítésekor történt megsértésére alapított jogalap

A felperesek e tekintetben azt állítják, hogy a bírság alapösszegének számítása vonatkozásában a megtámadott határozat a jogsértésben való részvétel utolsó évében megvalósított értékeléseket vette figyelembe, jóllehet ez az érték egyáltalán nem képviselte a felperesek és az eljárás egyéb feleinek tényleges piaci erejét.

3.

A harmadik, az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének megsértésére alapított jogalap

E tekintetben a felperesek azt állítják, hogy a Bizottság által az 1/2003/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében előírt 10 %-os korlát kiszámítása céljából figyelembe vett érték nyilvánvalóan téves, mivel az:

a CCPL csoport teljes számlázott bevételét magában foglalja, jóllehet a Bizottság egyáltalán nem bizonyította a csoport anyavállalatával kapcsolatos ún. parental liabilityt;

magában foglalja az azon egységek által generált számlázott bevételeket, amelyek a határozat elfogadásának időpontjában már nem alkották részét a CCPL-nek;

egyáltalán nem veszi figyelembe a CCPL-nek tulajdonított számlázott bevétel összetételének bizonyos sajátos körülményeit.

4.

A negyedik, az arányosság és az egyenlő bánásmód elvének a szankció összege rögzítésekor történt megsértésére alapított jogalap

E tekintetben a felperesek azt állítják, hogy a megtámadott határozat a legkisebb mértékben sem vette figyelembe a csomagolóágazatot érintő súlyos válsághelyzetet, és a felperesekkel szemben kiszabott bírság nyilvánvalóan és indokolatlanul aránytalan a többi féllel szemben kiszabott bírsághoz viszonyítva.

5.

Az ötödik, arra alapított jogalap, hogy az Európai Bizottság megsértette az EUMSZ 296. cikk szerinti indokolási kötelezettségét, amikor csak részben vette figyelembe a fizetőképesség hiányára vonatkozó, a CCPL csoport által előterjesztett bizonyítékokat

A megtámadott határozat, bár elismeri a felpereseket érintő súlyos válsághelyzetet, nem vette azt kellőképpen figyelembe a szankció fokozatossága tekintetében.