5.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 328/19


Acțiune introdusă la 27 iulie 2015 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines și alții/Consiliul

(Cauza T-434/15)

(2015/C 328/19)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Teheran), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teheran), Khazar Sea Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iran), Rahbaran Omid Darya Ship Management Co. (Teheran), Irinvestship Ltd (Londra, Regatul Unit) și IRISL Europe GmbH (Hamburg, Germania) (reprezentanți: M. Taher, Solicitor, M. Malek, QC și R. Blakeley, Barrister)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

obligarea Consiliului să plătească reclamantelor despăgubiri, într-un cuantum care urmează a fi stabilit în cadrul prezentei proceduri, însă nu mai puțin 57 1 0 40  504 USD, majorată cu dobânzi; și

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată ale reclamantelor.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă un motiv, întemeiat pe susținerea că impunerea de măsuri restrictive împotriva lor de către Consiliul Uniunii Europene a reprezentat o încălcare suficient de gravă a obligațiilor prin care se urmărește conferirea de drepturi reclamantelor, ceea ce implică, prin urmare, angajarea răspunderii extracontractuale a Uniunii Europene. Această încălcare reprezintă cauza directă a unor prejudicii materiale și morale aduse reclamantelor, pentru care acestea au dreptul la despăgubiri.