5.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 328/19


2015 m. liepos 27 d. pareikštas ieškinys byloje Islamic Republic of Iran Shipping Lines ir kt./Taryba

(Byla T-434/15)

(2015/C 328/19)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheranas, Iranas); Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Teheranas); Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teheranas); Khazar Sea Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iranas); Rahbaran Omid Darya Ship Management Co. (Tehran); Irinvestship Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė) ir IRISL Europe GmbH (Hamburgas, Vokietija), atstovaujamos solisitorės M. Taher, QC M. Malek ir baristerio R. Blakeley

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

priteisti iš Tarybos žalos atlyginimą, kurio dydis būtų nustatytas per šį procesą, tačiau bet kuriuo atveju jis nebūtų mažesnis nei 57 1 0 40  504 USD, ir palūkanas, ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi vienu ieškinio pagrindu, kuriame teigia, kad Tarybai nustačius ieškovėms taikytinas ribojamąsias priemones buvo pakankamai rimtai pažeistos pareigos, pagal kurias ieškovams turėjo būti suteiktos teisės, todėl atsirado deliktinė ES atsakomybė. Šis pažeidimas tiesiogiai susijęs su ieškovams padaryta turtine ir neturtine žala, ir jie turi teisę į jos atlyginimą.