12.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 337/26


Acțiune introdusă la 26 iulie 2015 – Mahmoudian/Consiliul

(Cauza T-406/15)

(2015/C 337/26)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Fereydoun Mahmoudian (Teheran, Iran) (reprezentant: A. Bahrami și N. Korogiannakis, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

Declararea admisibilității și a temeiniciei cererii introductive;

obligarea Consiliului la plata sumei de 2 2 27  000 euro cu titlu de prejudiciu material și a sumei de 6 00  000 de euro cu titlu de prejudiciu moral;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă un singur motiv, care este, în esență, identic sau similar cu cel invocat în cauza T-405/15, Fulmen/Consiliul.