12.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 337/26


Beroep ingesteld op 26 juli 2015 — Mahmoudian/Raad

(Zaak T-406/15)

(2015/C 337/26)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Fereydoun Mahmoudian (Teheran, Iran) (vertegenwoordigers: A. Bahrami en N. Korogiannakis, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

De vordering ontvankelijk en gegrond verklaren;

de Raad gelasten 2 2 27  000 EUR te betalen als vergoeding voor materiële schade en 6 00  000 EUR als vergoeding voor immateriële schade;

de Raad verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker één middel aan, dat in wezen identiek is aan of vergelijkbaar met het in het kader van zaak T-405/15, Fulmen/Raad, aangevoerde middel.