12.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 337/26


2015. július 26-án benyújtott kereset – Mahmoudian kontra Tanács

(T-406/15. sz. ügy)

(2015/C 337/26)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Fereydoun Mahmoudian (Teherán, Irán) (képviselők: A. Bahrami és N. Korogiannakis ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a kereset elfogadható és megalapozott;

kötelezze a Tanácsot vagyoni kár címén 2 2 27  000 EUR, nem vagyoni kár címén pedig 6 00  000 EUR megfizetésére;

kötelezze a Tanácsot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik, amely lényegében azonos a T-405/15. sz., Fulmen kontra Tanács ügyben hivatkozottal, illetve ahhoz hasonló.