12.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 337/26


Žaloba podaná dne 26. července 2015 – Mahmoudian v. Rada

(Věc T-406/15)

(2015/C 337/26)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Fereydoun Mahmoudian (Teherán, Írán) (zástupci: A. Bahrami a N. Korogiannakis, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

uložil Radě povinnost nahradit majetkovou újmu ve výši 2 2 27  000 eur a nemajetkovou újmu ve výši 6 00  000 eur;

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce jediný žalobní důvod, který je v podstatě stejný či podobný jako důvod uplatňovaný ve věci T-405/15, Fulmen v. Rada.