12.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 337/25


Žaloba podaná dne 25. července 2015 – Fulmen v. Rada

(Věc T-405/15)

(2015/C 337/25)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Fulmen (Teherán, Irán) (zástupci: A. Bahrami a N. Korogiannakis, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

uložil Radě zaplacení částky ve výši 1 1 0 09  560 eur jako náhrady za majetkovou újmu a částky 1 00  000 eur jako náhrady za újmu nemajetkovou; a

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce jediný žalobní důvod, vycházející ze závažného porušení právních předpisů, jehož se dopustila Rada, a jež lze kvalifikovat i jako zneužití pravomoci.

Žalobce tvrdí, že Rada neměla sebemenší důkazy proti němu, jež by ospravedlňovaly důvody pro zařazení jeho jména na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření přijatá proti Íránu, a že sporná opatření uplatnila s cílem narušit průmyslové kapacity a ekonomický rozvoj Íránu.