20.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 236/48


2015. május 26-án benyújtott kereset – Close és Cegelec kontra Parlament

(T-259/15. sz. ügy)

(2015/C 236/63)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: SA Close (Harzé-Aywaille, Belgium); Cegelec (Brüsszel, Belgium) (képviselők: J.-M. Rikkers és J.-L. Teheux ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Parlament ismeretlen időpontban hozott azon határozatát, amellyel „a Konrad Adenauer luxembourgi épület kibővítését és felújításét érintő projekt” 73. tételére (központi energia) vonatkozó, építési beruházásra irányuló, INLO-D-UPIL-T-14-A04. referenciaszámú közbeszerzési szerződést a (MERSCH és SCHMITZ PRODUCTION SARL és ENERGOLUX S. A. társaságokból álló) Association Momentanée ENERGIE-KAD-nak ítélte oda, és amellyel következésképpen nem a felperesek ajánlatát választotta.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek két jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, az indokolási kötelezettség és az átláthatóság elvének annyiban történő megsértésére alapított jogalap, amennyiben a felperesek ajánlata elutasítása indokainak az olvasata és a közbeszerzési szerződésnek az Association Momentanée ENERGIE-KAD részére történő odaítélésére vonatkozó határozat kivonata nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy ezen ajánlattevők tiszteletben tartják a szerződés dokumentumaiban előírt minőségi kiválasztási követelményeket.

2.

A második, egy nyilvánvaló értékelési hibára, valamint az egyenlőség elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének a megsértésére alapított jogalap.

A felperesek azzal érvelnek, hogy az Európai Parlament nyilvánvaló értékelési hibát követett el azáltal, hogy a szóban forgó közbeszerzési szerződést az Association Momentanée ENERGIE-KAD-nak ítélte oda, és hogy a kiválasztási kritériumokat nem az ajánlattételhez szükséges dokumentációnak megfelelően és az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma 966/2012/EU, Euratom rendelet (1) 102. cikkében megkövetelt elvének a tiszteletben tartásával alkalmazták.


(1)  Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanács rendelet (HL L 298., 1. o.).