26.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 354/27


Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Saarbrücken (Germania) la 28 august 2015 – Procedură penală împotriva K. B.

(Cauza C-458/15)

(2015/C 354/28)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Saarbrücken

Partea din procedura principală

K. B.

Întrebările preliminare

Este nevalidă înscrierea Liberation Tigers of Tamil Eelam pe lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (1), între 11 august 2007 și 27 noiembrie 2009, inclusiv, în special în temeiul Deciziilor Consiliului din 28 iunie 2007 (2007/445/CE) (2), din 20 decembrie 2007 (2007/868/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia rectificativă din aceeaşi dată) (3), din 15 iulie 2008 (2008/583/CE) (4), din 26 ianuarie 2009 (2009/62/CE) (5), și al Regulamentului (CE) nr. 501/2009 din 15 iunie 2009 (6)?


(1)  JO L 344, p. 70, Ediție specială, 18/vol. 1, p. 5.

(2)  JO L 169, p. 58.

(3)  JO L 340, p. 100.

(4)  JO L 188, p. 21.

(5)  JO L 23, p. 25.

(6)  JO L 151, p. 14.