26.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 354/27


2015 m. rugpjūčio 28 d.Landgericht Saarbrücken (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš K. B.

(Byla C-458/15)

(2015/C 354/28)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Saarbrücken

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

K. B.

Prejudicinis klausimas

Ar organizacijos Liberation Tigers of Tamil Eelam įtraukimas į 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (1), 2 straipsnio 3 dalyje numatytą sąrašą laikotarpiu nuo 2007 m. rugpjūčio 11 d. iki 2009 m. lapkričio 27 d. imtinai, visų pirma remiantis šiais Tarybos sprendimais: 2007 m. birželio 28 d. (2007/445/EB) (2), 2007 m. gruodžio 20 d. (2007/868/EB su pakeitimais, padarytais tos pačios dienos sprendime dėl klaidų ištaisymo) (3), 2008 m. liepos 15 d. (2008/583/EB) (4), 2009 m. sausio 26 d. (2009/62/EB) (5), ir 2009 m. birželio 15 d. Reglamentu (EB) Nr. 501/2009 (6), yra negaliojantis?


(1)  OL L 344, p. 70; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 18 sk., 1 t., p. 207.

(2)  OL L 169, p. 58.

(3)  OL L 340, p. 100.

(4)  OL L 188, p. 21.

(5)  OL L 23, p. 25.

(6)  OL L 151, p. 14.