26.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 354/27


A Landgericht Saarbrücken (Németország) által 2015. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – K. B. elleni büntetőeljárás

(C-458/15. sz. ügy)

(2015/C 354/28)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Saarbrücken

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

K. B.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Érvénytelen-e a Liberation Tigers of Tamil Eelam felvétele a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet (1) 2. cikkének (3) bekezdésében előírt listára a 2007. augusztus 11. és 2009. november 27. közötti időszak tekintetében, különösen a 2007. június 28-i (2007/445/EK) (2), a 2007. december 20-i (2007/868/EK) (3), a 2008. július 15-i (2008/583/EK) (4), a 2009. január 26-i (2009/62/EK) (5) tanácsi határozatok és a 2009. június 15-i 501/2009/EK rendelet (6) alapján?


(1)  HL L 344., 70. o.

(2)  HL L 169., 58. o.

(3)  HL L 340., 100. o.

(4)  HL L 188., 21. o.

(5)  HL L 23., 25. o.

(6)  HL L 151., 14. o.