26.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 354/27


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Saarbrücken (Německo) dne 28. srpna 2015 – trestní řízení proti K. B.

(Věc C-458/15)

(2015/C 354/28)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Saarbrücken

Účastník původního trestního řízení

K. B.

Předběžná otázka

Je zařazení organizace Tygři osvobození tamilského Ílamu (Liberation Tigers of Tamil Eelam) na seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (1) v období od 11. srpna 2007 do 27. listopadu 2009 včetně, a to zejména na základě rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2007 (2007/445/ES) (2), ze dne 20. prosince 2007 (2007/868/ES ve znění opravného rozhodnutí z téhož dne) (3), ze dne 15. července 2008 (2008/583/ES) (4), ze dne 26. ledna 2009 (2009/62/ES) (5) a nařízení (ES) č. 501/2009 ze dne 15. června 2009 (6) neplatné?


(1)  Úř. věst. L 344, s. 70; Zvl.vyd. 18/01, s. 207.

(2)  Úř. věst. L 169, s. 58.

(3)  Úř. věst. L 340, s. 100.

(4)  Úř. věst. L 188, s. 21.

(5)  Úř. věst. L 23, s. 25.

(6)  Úř. věst. L 151, s. 14.