Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. novembra 2008 – Komisija proti Italiji

(Zadeva C-437/07)

„Neizpolnitev obveznosti države – Javna naročila – Načrtovanje in izvedba občinskega tramvaja – Javna naročila za gradnje – Dodelitev javnih del s postopkom za dodelitev koncesije – Kršitev Direktive 93/37“

Približevanje zakonodaj – Postopki oddaje javnih naročil za gradnje – Direktiva 93/37 – Področje uporabe (Direktiva Sveta 93/37) (Glej točke od 29 do 38.)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 43 ES in 49 ES ter členov 7 in 11 Direktive Sveta 93/37/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje (UL L 199, str. 54) – Kršitev načel preglednosti in prepovedi diskriminacije – Javna dela, opravljena na podlagi „financiranja projekta“

Izrek

1)

Ker je občina Aquila oddala javno naročilo za gradnje v zvezi z načrtovanjem in izvedbo linije tramvaja s pnevmatikami za skupni javni promet v tem mestu na podlagi postopka za oddajo javnega naročila za gradnje, ki ni predviden z Direktivo Sveta 93/37/EGS z dne 14. junija 1993, o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje, Italijanska republika ni izpolnila obveznosti iz te direktive.

2)

Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.