Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija proti Italiji

(Zadeva C‑119/06)

„Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev Direktive Sveta 92/50/EGS o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev – Oddaja naročila brez javnega razpisa – Oddaja storitev sanitetnega prevoza v Toskani“

1.                     Približevanje zakonodaj – Postopki za oddajo javnih naročil storitev – Direktiva 92/50 – Področje uporabe (Direktiva Sveta 92/50) (Glej točke od 34 do 52.)

2.                     Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti – Dokaz o neizpolnitvi obveznosti – Dokazno breme, ki ga nosi Komisija (člen 226 ES) (Glej točke 57, 65 in 66.)

3.                     Približevanje zakonodaj – Postopki za oddajo javnih naročil storitev – Direktiva 92/50 – Dodelitev javnih naročil (člena 43 ES in 49 ES; Direktiva Sveta 92/50) (Glej točki 63 in 64.)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 11, 15 in 17 Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev (UL L 209, str. 1) – Oddaja naročila brez objave ustreznega obvestila – Oddaja storitev sanitetnega prevoza v Toskani.

Izrek

 

Tožba se zavrne.

 

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.