A Bíróság (harmadik tanács) 2007. november 29‑i ítélete – Bizottság kontra Olaszország

(C‑119/06. sz. ügy)

„Tagállami kötelezettségszegés – A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 92/50/EGK irányelv megsértése – Közbeszerzési szerződés odaítélése ajánlati felhívás nélkül – Egészségügyi szállítási szolgáltatások odaítélése Toscanában”

1.                     Jogszabályok közelítése – Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai – 92/50 irányelv – Hatály (92/50 tanácsi irányelv) (vö. 34–52. pont)

2.                     Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A kötelezettségszegés bizonyítása – A Bizottságra háruló teher (EK 226. cikk) (vö. 57., 65–66. pont)

3.                     Jogszabályok közelítése – Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai – 92/50 irányelv – Szerződések odaítélése (EK 43. és EK 49. cikk; 92/50 tanácsi irányelv) (vö. 63–64. pont)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18‑i 92/50/EGK tanácsi irányelv (HL L 209., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 322. o.) 11., 15. és 17. cikkének megsértése – Közbeszerzési szerződés odaítélése hirdetmény közzététele nélkül – Egészségügyi szállítási szolgáltatások odaítélése Toscanában.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

A Bíróság az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.