Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. julija 2008 – Komisija proti Italiji

(Zadeva C‑371/05)

„Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 92/50/EGS – Člena 11 in 15(2) – Javna naročila storitev – Oddaja informacijskih storitev s strani občine Mantova (Italija) – Neposredna oddaja brez predhodne objave obvestila o naročilu“

Približevanje zakonodaj – Postopki za oddajo javnih naročil storitev – Direktiva 92/50 – Področje uporabe – Naročnik, ki ima skupaj z enim ali več zasebnimi podjetji delež v družbi, ki je od njega pravno ločena (Direktiva Sveta 92/50) (Glej točke 22, 24, 26 in od 29 do 33.)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 11 in 15(2) Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev (UL L 209, str. 1) – Oddaja informacijskih storitev s strani občine Mantova – Neposredna oddaja brez predhodne objave obvestila o naročilu.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.