25.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 22/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 61/2014

z dne 24. januarja 2014

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ciromazin, fenpropidin, formetanat, oksamil in tebukonazol v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 14(1)(a) ter člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za ciromazin in oksamil so bile določene v Prilogi II in delu B Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za fenpropidin, formetanat in tebukonazol so bile MRL določene v delu A Priloge III k navedeni uredbi.

(2)

Za ciromazin je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (2). Agencija je priporočila zmanjšanje MRL za paradižnike in jajčevce. Za druge proizvode je priporočila zvišanje MRL.

(3)

Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za ciromazin v motovilcu, solati, rukvici, rukoli, fižolu (svež, s stroki), grahu (svež, s stroki) in belušni zeleni nekatere informacije niso bile na voljo in da je bil potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Navedene MRL bodo pregledane; pri pregledu se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(4)

Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za ciromazin v svežih zeliščih nekatere informacije niso bile na voljo in da je bil potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ob upoštevanju dodatnih informacij o dobri kmetijski praksi, ki jih je predložila Nizozemska, ter ker ni tveganja za potrošnike, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni. Navedene MRL bodo pregledane; pri pregledu se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(5)

Agencija je navedla, da bi ocenjena uporaba za ciromazin v endiviji lahko vzbujala skrb za varstvo potrošnikov. MRL za navedeni proizvod bi bilo treba določiti v višini specifične meje določitve ali privzete MRL v skladu s členom 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(6)

Ciromazin je farmakološko aktivna snov v veterinarski medicini. MRL za proizvode iz ovac bi bilo treba določiti na ravni iz Uredbe Komisije (EU) št. 37/2010 (3), saj se pričakuje, da je izpostavljenost pri uporabi v zdravilih v veterinarski medicini, večja kot pri uporabi v fitofarmacevtskih sredstvih.

(7)

Za fenpropidin je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (4). Predlagala je spremembo opredelitve ostankov. Priporočila je znižanje MRL za banane, oves, rž, pšenico in koren sladkorne pese. Za druge proizvode je priporočila dvig ali ohranitev obstoječih MRL.

(8)

Za formetanat je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 v povezavi s členom 12(1) Uredbe (5). Priporočila je ohranitev obstoječih MRL za paradižnike.

(9)

Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za formetanat v melonah in lubenicah nekatere informacije niso bile na voljo in da je bil potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija.

(10)

Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za formetanat v namiznem in vinskem grozdju, jagodah, paprikah, kumarah, stročjem fižolu, poru in bučkah informacije niso bile na voljo in da je bil potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. MRL za navedene proizvode bi bilo treba določiti v višini specifične meje določitve ali privzete MRL v skladu s členom 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(11)

Agencija je navedla, da bi obstoječe MRL za formetanat v bučkah lahko vzbujale skrb za varstvo potrošnikov.

(12)

V okviru postopka je bila za registracijo fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov formetanat, za uporabo na marelicah, breskvah/nektarinah, namiznem in vinskem grozdju, jagodah, paprikah, kumarah, melonah, orjaških bučah, lubenicah, solati in endiviji v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječih MRL.

(13)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 je zadevna država članica to vlogo ocenila in Komisiji predložila poročilo o oceni.

(14)

Evropska agencija za varnost hrane je preučila vlogo in poročilo o oceni, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila obrazloženo mnenje o predlaganih MRL (6). To mnenje je poslala Komisiji in državam članicam ter ga javno objavila.

(15)

Agencija je v obrazloženemu mnenju ugotovila, da predloženi podatki o uporabi formetanata na marelicah ne zadostujejo za določitev nove MRL. Navedla je, da bi obstoječe MRL za jagode, paprike, kumare in bučke lahko vzbujale skrb za varstvo potrošnikov. MRL za navedene proizvode bi bilo treba določiti v višini specifične meje določitve ali privzete MRL v skladu s členom 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(16)

Agencija je glede vseh drugih uporab ugotovila, da so izpolnjene vse zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vložniki, sprejemljive glede varnosti potrošnikov po oceni izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih skupin evropskih potrošnikov. Upoštevala je najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih formetanata. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tej snovi z uživanjem vseh živil, ki bi jo lahko vsebovala, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja zadevnih pridelkov in proizvodov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se sprejemljivi dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek preseže.

(17)

Za oksamil je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 v povezavi s členom 12(1) Uredbe (7). Priporočila je ohranitev obstoječih MRL za nekatere proizvode.

(18)

Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za oksamil v pomarančah, mandarinah, bananah, paradižniku, jajčevcih, kumarah, kumaricah za vlaganje in bučkah nekatere informacije niso bile na voljo in da je bil potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Navedene MRL bodo pregledane; pri pregledu se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Agencija je v zvezi z MRL za pomaranče, mandarine in krompir ugotovila, da je bil potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja, ob upoštevanju posebnih meja določitve pri preskusih za ugotavljanje ostankov.

(19)

Agencija je navedla, da bi ocenjene nove uporabe za oksamil v paprikah, melonah in lubenicah ter tudi obstoječe MRL za paprike lahko vzbujale skrb za varstvo potrošnikov. MRL za navedene proizvode bi bilo treba določiti v višini specifične meje določitve ali privzete MRL v skladu s členom 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(20)

Za tebukonazol je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (8). Predlagala je spremembo opredelitve ostankov. Priporočila je znižanje MRL za jabolka, hruške, marelice, breskve, namizno grozdje, jagode, robide, maline, ameriške borovnice, ameriške brusnice, ribez, kosmulje, bezgove jagode, korenje, pastinak, koren peteršilja, česen, paradižnik, kumare, orjaške buče, lubenice, brokoli, cvetačo, glavnato zelje, šparglje, por, sojo, rženo zrnje, pšenično zrnje in mleko prežvekovalcev. Za druge proizvode je priporočila dvig ali ohranitev obstoječih MRL.

(21)

Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za tebukonazol v češnjah, vinskem grozdju, ostrožnicah, belem korenu, jajčevcih, melonah, belušni zeleni, zemeljskih oreških, riževemu zrnju, hmelju, začimbah (semena) in kumini nekatere informacije niso bile na voljo in da je bil potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Navedene MRL bodo pregledane; pri pregledu se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Kar zadeva kumino, je primerno upoštevati dodatne informacije o dobri kmetijski praksi, ki jih je predložila Avstrija, in določiti MRL za navedeni proizvod na enaki ravni kot za skupino začimb, semen.

(22)

Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za tebukonazol v kolerabici, fižolu (svež, s stroki ali brez), grahu (svež, s stroki), sončničnemu semenu in korenu sladkorne pese informacije niso bile na voljo in da je bil potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. MRL za kolerabico, sončnična semena in koren sladkorne pese bi bilo treba določiti v višini specifične meje določitve ali privzete MRL v skladu s členom 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005. Ob upoštevanju pripomb trgovinskih partnerjev Unije in ker ni tveganja za potrošnike, bi bilo treba MRL za fižol (svež, s stroki in brez) in grah (svež, s stroki) določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni. MRL za fižol (svež, s stroki in brez) in grah (svež, s stroki) bodo pregledane; pri pregledu se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(23)

Agencija je navedla, da bi ocenjena uporaba za tebukonazol v kitajskem kapusu ter tudi obstoječe MRL za jabolka, hruške, češnje, breskve, namizno in vinsko grozdje ter kitajski kapus lahko vzbujale skrb za varstvo potrošnikov. MRL za kitajski kapus bi bilo treba določiti v višini specifične meje določitve ali privzete MRL v skladu s členom 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(24)

Kar zadeva tebukonazol v agrumih, razen pomarančah, solati in drugih solatnicah, drobnjaku, peteršilju in sušenih stročnicah, je Agencija predložila mnenja o MRL za navedene proizvode (9)  (10). Ker navedena mnenja vsebujejo dodatne informacije, ki Agenciji prej niso bile na voljo, je primerno, da se jih upošteva.

(25)

Kar zadeva tebukonazol v slivah, česnu, čebuli, sladki koruzi, artičokah, suhem fižolu, zemeljskih oreških, soji, bombažnem semenu, hmelju in užitni drobovini sesalcev je Komisija za Codex Alimentarius (CAC) (11) sprejela MRL Codexa (CXL) za tebukonazol. Ker so te CXL podprte s posodobljeno oceno Agencije, jih je primerno upoštevati, z izjemo tistih vrednosti CXL, ki niso varne za potrošnike v Uniji in za katere je Unija Komisiji CAC sporočila svoj pridržek (12).

(26)

Kar zadeva proizvode, za katere se ni poročalo o ustreznih registracijah ali uvoznih tolerancah na ravni Unije, in za katere ni bila na voljo nobena MRL iz Codex alimentarius, je Agencija ugotovila, da je bil potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ob upoštevanju trenutnega znanstvenega in tehnološkega razvoja bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v višini specifične meje določitve ali privzete MRL v skladu s členom 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(27)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na obravnavano zadevo, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(28)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(29)

Pred začetkom uporabe spremenjenih MRL bi bilo treba določiti primerno obdobje, v katerem se lahko države članice, tretje države in nosilci živilske dejavnosti pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev ob spremembi MRL.

(30)

Da se omogoči normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in uživanje, bi ta uredba morala določati prehodne ukrepe za proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(31)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v Svetovni trgovinski organizaciji izrazili trgovinski partnerji Unije.

(32)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Za aktivne snovi v in na proizvodih z naslednjega seznama se Uredba (ES) št. 396/2005, kakršna je bila, preden je bila spremenjena s to uredbo, še naprej uporablja za proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni pred 14. avgustom 2014:

1.

ciromazin in fenpropidin: vsi proizvodi;

2.

formetanat: vsi proizvodi, razen namiznega in vinskega grozdja, paradižnikov, jajčevcev, bučk, melon, orjaških buč in lubenic;

3.

oksamil: vsi proizvodi, razen paprike;

4.

tebukonazol: vino in vsi drugi proizvodi, razen jabolk, hrušk, češenj, breskev, namiznega in vinskega grozdja ter kitajskega kapusa.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja pa se od 14. avgusta 2014, razen za formetanat v namiznem in vinskem grozdju, paradižnikih, jajčevcih, melonah, orjaških bučah in lubenicah, za katere se uporablja od dneva začetka veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Evropska agencija za varnost hrane; Ocena obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za ciromazin v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005. (Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyromazine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.) EFSA Journal 2011; 9(7):2326. [52 str.]

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (UL L 15, 20.1.2010, str. 1).

(4)  Evropska agencija za varnost hrane; Ocena obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za fenpropidin v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005. (Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpropidin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.) EFSA Journal 2011; 9(8):2333. [42 str.]

(5)  Evropska agencija za varnost hrane; Ocena obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za formetanat v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005. (Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for formetanate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.) EFSA Journal 2010; 8(10):1832. [30 str.]

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za formetanat v različnih pridelkih. (Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in various crops.) EFSA Journal 2012; 10(8):2866. [35 str.]

(7)  Evropska agencija za varnost hrane; Ocena obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za oksamil v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005. (Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oxamyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.) EFSA Journal 2010; 8(10):1830. [34 str.]

(8)  Evropska agencija za varnost hrane; Ocena obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za tebukonazol v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005. (Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tebuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.) EFSA Journal 2011; 9(8):2339. [96 str.]

(9)  Evropska agencija za varnost hrane; Sprememba obstoječih MRL za tebukonazol na stročnicah. (Modification of the existing MRLs for tebuconazole in pulses.) EFSA Journal 2011; 9(6):2282. [30 str.]

(10)  Evropska agencija za varnost hrane; Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za tebukonazol v agrumih (razen pomarančah), solati in drugih solatnicah, peteršilju in drobnjaku. (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebuconazole in citrus (except oranges), lettuce and other salad plants, parsley and chives.) EFSA Journal 2012; 10(9):2898. [37 str.]

(11)  Poročila Odbora Codex za ostanke pesticidov so na voljo na:

http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf.

Skupni program FAO/WHO za prehranske standarde, Komisija za Codex Alimentarius. Dodatka II in III. Petintrideseto zasedanje. Rim, Italija, 2.–7. julija 2012.

(12)  Znanstvena podpora za pripravo stališča EU na 44. zasedanju Odbora Codex za ostanke pesticidov (CCPR). (Scientific support for preparing an EU position in the 44th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR).) EFSA Journal 2012; 10(7):2859. [155 str.]


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

1.

Priloga II se spremeni:

(a)

stolpca za ciromazin in oksamil se nadomestita z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Ciromazin

Oksamil

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE LUPINARJI

0,05 (2)

0,01 (2)

0110000

(i)

Citrusi

 

 

0110010

Grenivke (pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi)

 

 

0110020

Pomaranče (bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

 

(+)

0110030

Limone (citrona, limona, Budova roka (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Limete

 

 

0110050

Mandarine (klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi, tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

(+)

0110990

Drugo

 

 

0120000

(ii)

Lupinarji

 

 

0120010

Mandeljni

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

0120040

Kostanj

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

0120060

Lešniki (lešniki iz rodu Corylus)

 

 

0120070

Makadamija

 

 

0120080

Pekani

 

 

0120090

Pinjole

 

 

0120100

Pistacije

 

 

0120110

Orehi

 

 

0120990

Drugo

 

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

 

 

0130010

Jabolka (lesnika)

 

 

0130020

Hruške (naši)

 

 

0130030

Kutine

 

 

0130040

Nešplja

 

 

0130050

Japonska nešplja

 

 

0130990

Drugo

 

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

 

 

0140010

Marelice

 

 

0140020

Češnje (češnje, višnje)

 

 

0140030

Breskve (nektarine in podobni hibridi)

 

 

0140040

Slive (cibora, ringlo, mirabela, plodovi črnega trna, žižola/ kitajski datelj/navadni čičmak (Ziziphus ziziphus))

 

 

0140990

Drugo

 

 

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

 

0151000

(a)

Namizno in vinsko grozdje

 

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

 

0153010

Robide

 

 

0153020

Ostrožnice (Loganova robida, Tayeva robida, Boysenova robida, barjanska robida in drugi križanci iz rodu Rubus)

 

 

0153030

Maline (japonska malina, arktična malina (Rubus arcticus), robida križanec arktične maline in rdečeščetinave (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

Drugo

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

0154010

Ameriške borovnice (gozdne borovnice)

 

 

0154020

Ameriške brusnice (evropska brusnica (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

 

0154040

Kosmulje (vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

 

 

0154050

Šipek

 

 

0154060

Murva (navadna jagodičnica)

 

 

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (drobnoplodni kivi (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Bezgove jagode (aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje)

 

 

0154990

Drugo

 

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

0161010

Dateljni

 

 

0161020

Fige

 

 

0161030

Namizne olive

 

 

0161040

Kumkvat (marumi kumkvati, nagami kumkvati, limkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambola (bilimbi)

 

 

0161060

Kaki

 

 

0161070

Jambolan (javanska sliva) (javansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis), surinamska češnja (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Drugo

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

0162010

Kivi

 

 

0162020

Liči (pulsan (Nephelium mutabile), rambutan, mangostin, longan (Dimocarpus longan), salak (kažji sadež))

 

 

0162030

Pasijonka

 

 

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 

 

0162050

Zvezdasto jabolko

 

 

0162060

Persimon (virginijski kaki) (črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana) in Pouteria sapota)

 

 

0162990

Drugo

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

0163010

Avokado

 

 

0163020

Banane (mini banana, rajska smokva, apple banana)

 

(+)

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaja

 

 

0163050

Granatno jabolko

 

 

0163060

Cherimoya (Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi)

 

 

0163070

Guava (rdeča pitaja ali zmajev sadež (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Kruhovec (jackfruit (Artocarpus heterophyllus))

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Graviola

 

 

0163990

Drugo

 

 

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

0210000

(i)

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,05 (2)

0,01 (2)

0211000

(a)

Krompir

 

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

0212010

Kasava (manioka) (kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

0212030

Jam (jicama (yam bean), mehiški yam bean)

 

 

0212040

Maranta

 

 

0212990

Drugo

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

0213020

Korenje

 

 

0213030

Gomoljna zelena

 

 

0213040

Hren (korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine)

 

 

0213050

Topinambur (Sieboldov čišljak (Stachys sieboldii))

 

 

0213060

Pastinak

 

 

0213070

Peteršilj – koren

 

 

0213080

Redkev (črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Beli koren (kozja brada, črni koren, navadni repinec)

 

 

0213100

Podzemna koleraba

 

 

0213110

Repa

 

 

0213990

Drugo

 

 

0220000

(ii)

Zelenjava – čebulnice

0,05 (2)

0,01 (2)

0220010

Česen

 

 

0220020

Čebula (druga čebula srebrnjak)

 

 

0220030

Šalotka

 

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk (druge vrste čebule, pri katerih se uporablja zeleni del, in podobne varietete)

 

 

0220990

Drugo

 

 

0230000

(iii)

Zelenjava – plodovke

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

0231010

Paradižnik (paradižnik češnjevec, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense), drevesni paradižnik)

0,6

0,01 (2) (+)

0231020

Paprike (feferoni)

1,5

0,01  (2)

0231030

Jajčevec (pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum), afriški jajčevec (S. macrocarpon))

0,6

0,02 (+)

0231040

Bamija (okra)

0,05  (2)

0,01 (2)

0231990

Drugo

0,05  (2)

0,01 (2)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

2

0,01 (2) (+)

0232010

Kumare

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

0232030

Bučke (patisonke, cukini, vodnjača (Lagenaria siceraria), čajota, momordika/grenka melona, kačasta buča, rebrasta lufa)

 

 

0232990

Drugo

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,4

0,01 (2)

0233010

Melone (kivano (afriške kumare))

 

 

0233020

Orjaška buča (buča (pozna varieteta))

 

 

0233030

Lubenice

 

 

0233990

Drugo

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza (mlada koruza v storžu)

0,05 (2)

0,01 (2)

0239000

(e)

Druge plodovke

0,05 (2)

0,01 (2)

0240000

(iv)

Kapusnice

0,05 (2)

0,01 (2)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

0241010

Brokoli (kalabrijski brokoli, brokoli raab, kitajski brokoli)

 

 

0241020

Cvetača

 

 

0241990

Drugo

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

0242020

Glavnato zelje (koničasto zelje, rdeče zelje, glavnati ohrovt, belo zelje)

 

 

0242990

Drugo

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

0243010

Kitajski kapus (sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (ai goo choi), choi sum, pekinško zelje (pe-tsai))

 

 

0243020

Listni ohrovt (kodrolistni ohrovt, portugalski listni ohrovt, portugalsko zelje, krmni ohrovt)

 

 

0243990

Drugo

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

 

 

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno z Brassicacea

 

0,01 (2)

0251010

Motovilec (volnatoplodni motovilec)

15 (+)

 

0251020

Solata (glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka)

3 (+)

 

0251030

Endivija (eskarijolka) (cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), regratovi listi)

0,05 (2)

 

0251040

Kreša (kalčki fižola mung (zelena soja) in kalčki lucerne)

0,05 (2)

 

0251050

Rana barbica

0,05 (2)

 

0251060

Rukvica, rukola (divja rukvica (Diplotaxis spp.))

3 (+)

 

0251070

Ogrščica

0,05 (2)

 

0251080

Listi in poganjki Brassica spp., vključno z lističi repe (mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi z mladimi listi, vključno s plodovi brassica (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista), listi kolerabice )

0,05 (2)

 

0251990

Drugo

0,05 (2)

 

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

0,05 (2)

0,01 (2)

0252010

Špinača (novozelandska špinača, vitkocvetni ščir (pak-khom, tampara), listi karibskega zelja, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Portulak (kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik, vrtna kreša (Salsola soda))

 

 

0252030

Blitva (listi drugih rastlin iz družine Brassicae)

 

 

0252990

Drugo

 

 

0253000

(c)

Trni listi (cejlonska špinača, listi bananovca (Acacia pennata))

0,05 (2)

0,01 (2)

0254000

(d)

Vodna kreša (vodna špinača/kangkung (Ipomea aquatica), vodna detelja (Marsilea crenata), vodna mimoza (Neptunia oleracea))

0,05 (2)

0,01 (2)

0255000

(e)

Vitlof

0,05 (2)

0,01 (2)

0256000

(f)

Zelišča

15 (+)

0,02 (2)

0256010

Prava krebuljica

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

0256030

Listi zelene (listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadnega osočnika in drugih rastlin iz družine Apiacea, nepravi koriander (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Peteršilj (listi korenastega peteršilja)

 

 

0256050

Žajbelj (zimski in vrtni šatraj, listi boreča (Borago officinalis))

 

 

0256060

Rožmarin

 

 

0256070

Materina dušica (majaron, origano)

 

 

0256080

Bazilika (listi melise, meta, poprova meta, indijska bazilika, sladka bazilika, dlakava bazilika, užitni cvetovi (cvetovi ognjiča in drugi), vodni popnjak, listi kadoka (Piper sarmentosum), curryjevi listi)

 

 

0256090

Lovorovi listi (lovor) (limonska trava)

 

 

0256100

Pehtran (ožep)

 

 

0256990

Drugo

 

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

 

0,01 (2)

0260010

Fižol (s stroki) (navadni fižol (nizek fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus fižol, guar, soja)

5 (+)

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov) (bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

0,05 (2)

 

0260030

Grah (s stroki) (sladkorni grah)

5 (+)

 

0260040

Grah (brez strokov) (grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika)

0,05 (2)

 

0260050

Leča

0,05 (2)

 

0260990

Drugo

0,05 (2)

 

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

 

0,01 (2)

0270010

Špargelj

0,05 (2)

 

0270020

Kardij (stebla boreča (Borago officinalis))

0,05 (2)

 

0270030

Belušna zelena

3 (+)

 

0270040

Koromač

0,05 (2)

 

0270050

Artičoke (cvet bananovca)

0,05 (2)

 

0270060

Por

0,05 (2)

 

0270070

Rabarbara

0,05 (2)

 

0270080

Bambusovi vršički

0,05 (2)

 

0270090

Palmovi srčki

0,05 (2)

 

0270990

Drugo

0,05 (2)

 

0280000

(viii)

Gobe

 

0,01 (2)

0280010

Gojene (dvotrosni kukmak, bukov ostrigar, šitake, micelj gob (vegetativni deli))

10

 

0280020

Gozdne (navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, užitni gobani)

0,05 (2)

 

0280990

Drugo

0,05 (2)

 

0290000

(ix)

Morske alge

0,05 (2)

0,01 (2)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,05 (2)

0,01 (2)

0300010

Fižol (bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

 

0300020

Leča

 

 

0300030

Grah (čičerka, njivski grah, grahor)

 

 

0300040

Volčji bob

 

 

0300990

Drugo

 

 

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,05 (2)

0,01 (2)

0401000

(i)

Seme oljnic

 

 

0401010

Laneno seme

 

 

0401020

Zemeljski oreški

 

 

0401030

Makovo seme

 

 

0401040

Sezamovo seme

 

 

0401050

Sončnično seme

 

 

0401060

Seme oljne ogrščice (bird rapeseed (Brassica rapa), oljna repica)

 

 

0401070

Soja

 

 

0401080

Gorčično seme

 

 

0401090

Bombaževo seme

 

 

0401100

Bučno seme (drugo seme bučnic)

 

 

0401110

Navadni rumenik

 

 

0401120

Boreč (trpotčasti gadovec (Echium plantagineum) njivsko ptičje seme (Buglossoides arvensis))

 

 

0401130

Navadni riček

 

 

0401140

Konoplja

 

 

0401150

Kloščevec

 

 

0401990

Drugo

 

 

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

 

 

0402010

Olive za proizvodnjo olja

 

 

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

0402040

Kapokovec

 

 

0402990

Drugo

 

 

0500000

5.

ŽITA

0,05 (2)

0,01 (2)

0500010

Ječmen

 

 

0500020

Ajda (ščir, kvinoja)

 

 

0500030

Koruza

 

 

0500040

Proso (italijansko proso, tef, indijska prosenka, sivozeleni muhvič)

 

 

0500050

Oves

 

 

0500060

Riž (divji riž (Zizania aquatica))

 

 

0500070

 

 

0500080

Sirek

 

 

0500090

Pšenica (pira, tritikala)

 

 

0500990

Drugo (semena kanarske pisane trave (Phalaris canariensis))

 

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

0,1 (2)

0,05 (2)

0610000

(i)

Čaj

 

 

0620000

(ii)

Kavna zrna

 

 

0630000

(iii)

Zelišči čaji (sušeni)

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

0631010

Cvetovi kamilice

 

 

0631020

Cvetovi hibiskusa

 

 

0631030

Cvetni listi vrtnice

 

 

0631040

Cvetovi jasmina (bezgov cvet (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lipa

 

 

0631990

Drugo

 

 

0632000

(b)

Listi

 

 

0632010

Jagodni listi

 

 

0632020

Listi rooibos (listi ginka)

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Drugo

 

 

0633000

(c)

Koreni, korenike

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

0633020

Koren ginsenga

 

 

0633990

Drugo

 

 

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 

 

0640000

(iv)

Kakavova zrna (fermentirana ali sušena)

 

 

0650000

(v)

Rožičevec

 

 

0700000

7.

HMELJ (sušen)

0,1 (2)

0,05 (2)

0800000

8.

ZAČIMBE

 

 

0810000

(i)

Semena

0,1 (2)

0,05 (2)

0810010

Janež

 

 

0810020

Črnika

 

 

0810030

Semena zelene (semena luštrka)

 

 

0810040

Semena koriandra

 

 

0810050

Semena kumine

 

 

0810060

Semena kopra

 

 

0810070

Janeževa semena

 

 

0810080

Božja rutica

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

0810990

Drugo

 

 

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

0,1 (2)

0,05 (2)

0820010

Piment

 

 

0820020

Sečuanski poper (janežev poper, japonski poper)

 

 

0820030

Kumina

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli) (dolgi poper, rdeči plodovi nepravega poprovca)

 

 

0820070

Stroki vanilije

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

0820990

Drugo

 

 

0830000

(iii)

Skorja

0,1 (2)

0,05 (2)

0830010

Cimet (kitajski cimet (kasija))

 

 

0830990

Drugo

 

 

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,1 (2)

0,05 (2)

0840020

Ingver

0,1 (2)

0,05 (2)

0840030

Kurkuma

0,1 (2)

0,05 (2)

0840040

Hren

(+)

(+)

0840990

Drugo

0,1 (2)

0,05 (2)

0850000

(v)

Brsti

0,1 (2)

0,05 (2)

0850010

Dišeči klinčevec

 

 

0850020

Kapre

 

 

0850990

Drugo

 

 

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

0,1 (2)

0,05 (2)

0860010

Žafran

 

 

0860990

Drugo

 

 

0870000

(vii)

Semenski ovoj

0,1 (2)

0,05 (2)

0870010

Muškatov cvet

 

 

0870990

Drugo

 

 

0900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

0,05 (2)

0,01 (2)

0900010

Sladkorna pesa (koren)

 

 

0900020

Sladkorni trs

 

 

0900030

Koren cikorije

 

 

0900990

Drugo

 

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

1010000

(i)

Tkiva

 

0,01 (2)

1011000

(a)

Prašiči

0,01 (2)

 

1011010

Meso

 

 

1011020

Maščoba

 

 

1011030

Jetra

 

 

1011040

Ledvice

 

 

1011050

Užitna drobovina

 

 

1011990

Drugo

 

 

1012000

(b)

Govedo

0,01 (2)

 

1012010

Meso

 

 

1012020

Maščoba

 

 

1012030

Jetra

 

 

1012040

Ledvice

 

 

1012050

Užitna drobovina

 

 

1012990

Drugo

 

 

1013000

(c)

Ovce

0,3 (+)

 

1013010

Meso

 

 

1013020

Maščoba

 

 

1013030

Jetra

 

 

1013040

Ledvice

 

 

1013050

Užitna drobovina

 

 

1013990

Drugo

 

 

1014000

(d)

Koze

0,01 (2)

 

1014010

Meso

 

 

1014020

Maščoba

 

 

1014030

Jetra

 

 

1014040

Ledvice

 

 

1014050

Užitna drobovina

 

 

1014990

Drugo

 

 

1015000

(e)

Konji, osli, mule ali mezgi

0,01 (2)

 

1015010

Meso

 

 

1015020

Maščoba

 

 

1015030

Jetra

 

 

1015040

Ledvice

 

 

1015050

Užitna drobovina

 

 

1015990

Drugo

 

 

1016000

(f)

Perutnina (piščanci, gosi, race, purani, pegatke), noji, golobi

0,01 (2)

 

1016010

Meso

 

 

1016020

Maščoba

 

 

1016030

Jetra

 

 

1016040

Ledvice

 

 

1016050

Užitna drobovina

 

 

1016990

Drugo

 

 

1017000

(g)

Druge rejne živali (kunci, kenguruji, jelenjad in srnjad)

0,01 (2)

 

1017010

Meso

 

 

1017020

Maščoba

 

 

1017030

Jetra

 

 

1017040

Ledvice

 

 

1017050

Užitna drobovina

 

 

1017990

Drugo

 

 

1020000

(ii)

Mleko

0,01 (2)

0,01 (2)

1020010

Govedo

 

 

1020020

Ovce

 

 

1020030

Koze

 

 

1020040

Konji

 

 

1020990

Drugo

 

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca

0,01 (2)

0,01 (2)

1030010

Piščanci

 

 

1030020

Race

 

 

1030030

Gosi

 

 

1030040

Prepelice

 

 

1030990

Drugo

 

 

1040000

(iv)

Med (matični mleček, cvetni prah, satje z medom)

0,05 (2)

0,05 (2)

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci (žabji kraki, krokodili)

0,01 (2)

0,01 (2)

1060000

(vi)

Polži

0,01 (2)

0,01 (2)

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali (divjačina)

0,01 (2)

0,01 (2)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o preskusih za ugotavljanje ostankov in formaciji melamina navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 25. januarja 2016, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0251010

Motovilec (volnatoplodni motovilec)

0251020

Solata (glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka)

0251060

Rukvica, rukola (divja rukvica (Diplotaxis spp.))

0256000

(f)

Zelišča

0256010

Prava krebuljica

0256020

Drobnjak

0256030

Listi zelene (listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadnega osočnika in drugih rastlin iz družine Apiacea, nepravi koriander (Eryngium foetidum))

0256040

Peteršilj (listi korenastega peteršilja)

0256050

Žajbelj (zimski in vrtni šatraj, listi boreča (Borago officinalis))

0256060

Rožmarin

0256070

Materina dušica (majaron, origano)

0256080

Bazilika (listi melise, meta, poprova meta, indijska bazilika, sladka bazilika, dlakava bazilika, užitni cvetovi (cvetovi ognjiča in drugi), vodni popnjak, listi kadoka (Piper sarmentosum), curryjevi listi)

0256090

Lovorovi listi (lovor) (limonska trava)

0256100

Pehtran (ožep)

0256990

Drugo

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu v kmetijski rastlini navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 25. januarja 2016, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0260010

Fižol (s stroki) (navadni fižol (nizek fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus fižol, guar, soja)

0260030

Grah (s stroki) (sladkorni grah)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o preskusih za ugotavljanje ostankov in formaciji melamina navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 25. januarja 2016, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0270030

Belušna zelena

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren

(+)

MRL v veterinarski medicini

1013000

(c)

Ovce

1013010

Meso

1013020

Maščoba

1013030

Jetra

1013040

Ledvice

1013050

Užitna drobovina

1013990

Drugo

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju, metabolizmu v kmetijski rastlini in o preskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 25. januarja 2016, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0110020

Pomaranče (bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

0110050

Mandarine (klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi, tangor (Citrus reticulata x sinensis))

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu v kmetijski rastlini navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 25. januarja 2016, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0163020

Banane (mini banana, rajska smokva, apple banana)

0231010

Paradižnik (paradižnik češnjevec, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense), drevesni paradižnik)

0231030

Jajčevec (pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum), afriški jajčevec (S. macrocarpon))

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0232010

Kumare

0232020

Kumarice za vlaganje

0232030

Bučke (patisonke, cukini, vodnjača (Lagenaria siceraria), čajota, momordika/grenka melona, kačasta buča, rebrasta lufa)

0232990

Drugo

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren

(b)

dodajo se naslednji stolpci za fenpropidin, formetanat in tebukonazol:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (3)

Fenpropidin (vsota fenpropidina in njegovih soli, izražena kot fenpropidin) (R) (S)

Formetanat: vsota formetanata in njegovih soli, izražena kot formetanat (hidroklorid)

Tebukonazol (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE LUPINARJI

 

 

 

0110000

(i)

Citrusi

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0110010

Grenivke (pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi)

 

 

5

0110020

Pomaranče (bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

 

 

0,9

0110030

Limone (citrona, limona, Budova roka (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

5

0110040

Limete

 

 

5

0110050

Mandarine (klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi, tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

5

0110990

Drugo

 

 

5

0120000

(ii)

Lupinarji

0,01 (4)

0,01 (4)

0,05

0120010

Mandeljni

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

0120040

Kostanj

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

0120060

Lešniki (lešniki iz rodu Corylus)

 

 

 

0120070

Makadamija

 

 

 

0120080

Pekani

 

 

 

0120090

Pinjole

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

0120110

Orehi

 

 

 

0120990

Drugo

 

 

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0130010

Jabolka (lesnika)

 

 

0,3

0130020

Hruške (naši)

 

 

0,3

0130030

Kutine

 

 

0,5

0130040

Nešplja

 

 

0,5

0130050

Japonska nešplja

 

 

0,5

0130990

Drugo

 

 

0,5

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0140010

Marelice

 

 

0,6

0140020

Češnje (češnje, višnje)

 

 

1 (+)

0140030

Breskve (nektarine in podobni hibridi)

 

 

0,6

0140040

Slive (cibora, ringlo, mirabela, plodovi črnega trna, žižola/ kitajski datelj/navadni čičmak (Ziziphus ziziphus))

 

 

1

0140990

Drugo

 

 

0,02 (4)

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

0,01 (4)

 

 

0151000

(a)

Namizno in vinsko grozdje

 

0,1

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

0,5

0151020

Vinsko grozdje

 

 

1 (+)

0152000

(b)

Jagode

 

0,01 (4)

0,02 (4)

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0,01 (4)

0,5

0153010

Robide

 

 

 

0153020

Ostrožnice (Loganova robida, Tayeva robida, Boysenova robida, barjanska robida in drugi križanci iz rodu Rubus)

 

 

(+)

0153030

Maline (japonska malina, arktična malina (Rubus arcticus), robida križanec arktične maline in rdečeščetinave (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

0153990

Drugo

 

 

(+)

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0,01 (4)

1,5

0154010

Ameriške borovnice (gozdne borovnice)

 

 

 

0154020

Ameriške brusnice (evropska brusnica (V. vitis-idaea))

 

 

 

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

 

 

0154040

Kosmulje (vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

 

 

 

0154050

Šipek

 

 

 

0154060

Murva (navadna jagodičnica)

 

 

 

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (drobnoplodni kivi (Actinidia arguta))

 

 

 

0154080

Bezgove jagode (aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje)

 

 

 

0154990

Drugo

 

 

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

 

0,01 (4)

 

0161000

(a)

Užitna lupina

0,01 (4)

 

 

0161010

Dateljni

 

 

0,02 (4)

0161020

Fige

 

 

0,02 (4)

0161030

Namizne olive

 

 

0,05

0161040

Kumkvat (marumi kumkvati, nagami kumkvati, limkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0,02 (4)

0161050

Karambola (bilimbi)

 

 

0,02 (4)

0161060

Kaki

 

 

0,02 (4)

0161070

Jambolan (javanska sliva) (javansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis), surinamska češnja (Eugenia uniflora))

 

 

0,02 (4)

0161990

Drugo

 

 

0,02 (4)

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,01 (4)

 

 

0162010

Kivi

 

 

0,02 (4)

0162020

Liči (pulsan (Nephelium mutabile), rambutan, mangostin, longan (Dimocarpus longan), salak (kažji sadež))

 

 

0,02 (4)

0162030

Pasijonka

 

 

1

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 

 

0,02 (4)

0162050

Zvezdasto jabolko

 

 

0,02 (4)

0162060

Persimon (virginijski kaki) (črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana) in Pouteria sapota)

 

 

0,02 (4)

0162990

Drugo

 

 

0,02 (4)

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

0163010

Avokado

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163020

Banane (mini banana, rajska smokva, apple banana)

0,2

 

0,05

0163030

Mango

0,01 (4)

 

0,1

0163040

Papaja

0,01 (4)

 

2

0163050

Granatno jabolko

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163060

Cherimoya (Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi)

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163070

Guava (rdeča pitaja ali zmajev sadež (Hylocereus undatus))

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163080

Ananas

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163090

Kruhovec (jackfruit (Artocarpus heterophyllus))

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163100

Durian

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163110

Graviola

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163990

Drugo

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

0210000

(i)

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0211000

(a)

Krompir

 

 

0,02 (4)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

0,02 (4)

0212010

Kasava (manioka) (kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

0212030

Jam (jicama (yam bean), mehiški yam bean)

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0212990

Drugo

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

0,02 (4)

0213020

Korenje

 

 

0,4

0213030

Gomoljna zelena

 

 

0,5

0213040

Hren (korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine)

 

 

0,4

0213050

Topinambur (Sieboldov čišljak (Stachys sieboldii))

 

 

0,02 (4)

0213060

Pastinak

 

 

0,4

0213070

Peteršilj – koren

 

 

0,4

0213080

Redkev (črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus))

 

 

0,02 (4)

0213090

Beli koren (kozja brada, črni koren, navadni repinec)

 

 

0,4 (+)

0213100

Podzemna koleraba

 

 

0,3

0213110

Repa

 

 

0,3

0213990

Drugo

 

 

0,02 (4)

0220000

(ii)

Zelenjava – čebulnice

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0220010

Česen

 

 

0,1

0220020

Čebula (druga čebula srebrnjak)

 

 

0,1

0220030

Šalotka

 

 

0,05

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk (druge vrste čebule, pri katerih se uporablja zeleni del, in podobne varietete)

 

 

0,6

0220990

Drugo

 

 

0,02 (4)

0230000

(iii)

Zelenjava – plodovke

0,01 (4)

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

 

0231010

Paradižnik (paradižnik češnjevec, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense), drevesni paradižnik)

 

0,3

0,9

0231020

Paprike (feferoni)

 

0,01 (4)

0,6

0231030

Jajčevec (pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum), afriški jajčevec (S. macrocarpon))

 

0,3

0,4 (+)

0231040

Bamija (okra)

 

0,01 (4)

0,02 (4)

0231990

Drugo

 

0,01 (4)

0,02 (4)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

 

 

0232010

Kumare

 

0,01 (4)

0,2

0232020

Kumarice za vlaganje

 

0,3

0,02 (4)

0232030

Bučke (patisonke, cukini, vodnjača (Lagenaria siceraria), čajota, momordika/grenka melona, kačasta buča, rebrasta lufa)

 

0,01 (4)

0,2

0232990

Drugo

 

0,01 (4)

0,02 (4)

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

0,3

 

0233010

Melone (kivano (afriške kumare))

 

 

0,2 (+)

0233020

Orjaška buča (buča (pozna varieteta))

 

 

0,15

0233030

Lubenice

 

 

0,15

0233990

Drugo

 

 

0,15

0234000

(d)

Sladka koruza (mlada koruza v storžu)

 

0,01 (4)

0,6

0239000

(e)

Druge plodovke

 

0,01 (4)

0,02 (4)

0240000

(iv)

Kapusnice

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

 

0241010

Brokoli (kalabrijski brokoli, brokoli raab, kitajski brokoli)

 

 

0,15

0241020

Cvetača

 

 

0,05

0241990

Drugo

 

 

0,02 (4)

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

0,7

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

0242020

Glavnato zelje (koničasto zelje, rdeče zelje, glavnati ohrovt, belo zelje)

 

 

 

0242990

Drugo

 

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

0,02 (4)

0243010

Kitajski kapus (sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (ai goo choi), choi sum, pekinško zelje (pe-tsai))

 

 

 

0243020

Listni ohrovt (kodrolistni ohrovt, portugalski listni ohrovt, portugalsko zelje, krmni ohrovt)

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

 

 

0,02 (4)

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

 

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno z Brassicacea

0,01 (4)

0,01 (4)

0,5

0251010

Motovilec (volnatoplodni motovilec)

 

 

 

0251020

Solata (glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka)

 

 

 

0251030

Endivija (eskarijolka) (cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), regratovi listi)

 

 

 

0251040

Kreša (kalčki fižola mung (zelena soja) in kalčki lucerne)

 

 

 

0251050

Rana barbica

 

 

 

0251060

Rukvica, rukola (divja rukvica (Diplotaxis spp.))

 

 

 

0251070

Ogrščica

 

 

 

0251080

Listi in poganjki Brassica spp., vključno z lističi repe (mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi z mladimi listi, vključno s plodovi brassica (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista), listi kolerabice )

 

 

 

0251990

Drugo

 

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,02 (4)

0252010

Špinača (novozelandska špinača, vitkocvetni ščir (pak-khom, tampara), listi karibskega zelja, bitterblad/bitawiri)

 

 

 

0252020

Portulak (kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik, vrtna kreša (Salsola soda))

 

 

 

0252030

Blitva (listi drugih rastlin iz družine Brassicae)

 

 

 

0252990

Drugo

 

 

 

0253000

(c)

Trni listi (cejlonska špinača, listi bananovca (Acacia pennata))

0,01 (4)

0,01 (4)

0,02 (4)

0254000

(d)

Vodna kreša (vodna špinača/kangkung (Ipomea aquatica), vodna detelja (Marsilea crenata), vodna mimoza (Neptunia oleracea))

0,01 (4)

0,01 (4)

0,02 (4)

0255000

(e)

Vitlof

0,01 (4)

0,01 (4)

0,15

0256000

(f)

Zelišča

0,02 (4)

0,02 (4)

 

0256010

Prava krebuljica

 

 

0,05 (4)

0256020

Drobnjak

 

 

2

0256030

Listi zelene (listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadnega osočnika in drugih rastlin iz družine Apiacea, nepravi koriander (Eryngium foetidum))

 

 

0,05 (4)

0256040

Peteršilj (listi korenastega peteršilja)

 

 

2

0256050

Žajbelj (zimski in vrtni šatraj, listi boreča (Borago officinalis))

 

 

0,05 (4)

0256060

Rožmarin

 

 

0,05 (4)

0256070

Materina dušica (majaron, origano)

 

 

0,05 (4)

0256080

Bazilika (listi melise, meta, poprova meta, indijska bazilika, sladka bazilika, dlakava bazilika, užitni cvetovi (cvetovi ognjiča in drugi), vodni popnjak, listi kadoka (Piper sarmentosum), curryjevi listi)

 

 

0,05 (4)

0256090

Lovorovi listi (lovor) (limonska trava)

 

 

0,05 (4)

0256100

Pehtran (ožep)

 

 

0,05 (4)

0256990

Drugo

 

 

0,05 (4)

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0260010

Fižol (s stroki) (navadni fižol (nizek fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus fižol, guar, soja)

 

 

2 (+)

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov) (bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

 

2 (+)

0260030

Grah (s stroki) (sladkorni grah)

 

 

2 (+)

0260040

Grah (brez strokov) (grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika)

 

 

0,02 (4)

0260050

Leča

 

 

0,02 (4)

0260990

Drugo

 

 

0,02 (4)

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0270010

Špargelj

 

 

0,02 (4)

0270020

Kardij (stebla boreča (Borago officinalis))

 

 

0,02 (4)

0270030

Belušna zelena

 

 

0,5 (+)

0270040

Koromač

 

 

0,02 (4)

0270050

Artičoke (cvet bananovca)

 

 

0,6

0270060

Por

 

 

0,6

0270070

Rabarbara

 

 

0,02 (4)

0270080

Bambusovi vršički

 

 

0,02 (4)

0270090

Palmovi srčki

 

 

0,02 (4)

0270990

Drugo

 

 

0,02 (4)

0280000

(viii)

Gobe

0,01 (4)

0,01 (4)

0,02 (4)

0280010

Gojene (dvotrosni kukmak, bukov ostrigar, šitake, micelj gob (vegetativni deli))

 

 

 

0280020

Gozdne (navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, užitni gobani)

 

 

 

0280990

Drugo

 

 

 

0290000

(ix)

Morske alge

0,01 (4)

0,01 (4)

0,02 (4)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0300010

Fižol (bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

 

0,3

0300020

Leča

 

 

0,2

0300030

Grah (čičerka, njivski grah, grahor)

 

 

0,2

0300040

Volčji bob

 

 

0,2

0300990

Drugo

 

 

0,2

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0401000

(i)

Seme oljnic

 

 

 

0401010

Laneno seme

 

 

0,6

0401020

Zemeljski oreški

 

 

0,15

0401030

Makovo seme

 

 

0,05

0401040

Sezamovo seme

 

 

0,02 (4)

0401050

Sončnično seme

 

 

0,02 (4)

0401060

Seme oljne ogrščice (bird rapeseed (Brassica rapa), oljna repica)

 

 

0,5

0401070

Soja

 

 

0,15

0401080

Gorčično seme

 

 

0,3

0401090

Bombaževo seme

 

 

2

0401100

Bučno seme (drugo seme bučnic)

 

 

0,02 (4)

0401110

Navadni rumenik

 

 

0,02 (4)

0401120

Boreč (trpotčasti gadovec (Echium plantagineum) njivsko ptičje seme (Buglossoides arvensis))

 

 

0,02 (4)

0401130

Navadni riček

 

 

0,3

0401140

Konoplja

 

 

0,02 (4)

0401150

Kloščevec

 

 

0,02 (4)

0401990

Drugo

 

 

0,02 (4)

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

 

 

 

0402010

Olive za proizvodnjo olja

 

 

0,05

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 

 

0,02 (4)

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

0,02 (4)

0402040

Kapokovec

 

 

0,02 (4)

0402990

Drugo

 

 

0,02 (4)

0500000

5.

ŽITA

 

0,01 (4)

 

0500010

Ječmen

0,6

 

2

0500020

Ajda (ščir, kvinoja)

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0500030

Koruza

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0500040

Proso (italijansko proso, tef, indijska prosenka, sivozeleni muhvič)

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0500050

Oves

0,3

 

2

0500060

Riž (divji riž (Zizania aquatica))

0,01 (4)

 

1 (+)

0500070

0,1

 

0,1

0500080

Sirek

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0500090

Pšenica (pira, tritikala)

0,1

 

0,1

0500990

Drugo (semena kanarske pisane trave (Phalaris canariensis))

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

0,05 (4)

0,05 (4)

 

0610000

(i)

Čaj

 

 

0,05 (4)

0620000

(ii)

Kavna zrna

 

 

0,1

0630000

(iii)

Zelišči čaji (sušeni)

 

 

0,05 (4)

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

 

0631010

Cvetovi kamilice

 

 

 

0631020

Cvetovi hibiskusa

 

 

 

0631030

Cvetni listi vrtnice

 

 

 

0631040

Cvetovi jasmina (bezgov cvet (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

0631990

Drugo

 

 

 

0632000

(b)

Listi

 

 

 

0632010

Jagodni listi

 

 

 

0632020

Listi rooibos (listi ginka)

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Drugo

 

 

 

0633000

(c)

Koreni, korenike

 

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

0633020

Koren ginsenga

 

 

 

0633990

Drugo

 

 

 

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 

 

 

0640000

(iv)

Kakavova zrna (fermentirana ali sušena)

 

 

0,05 (4)

0650000

(v)

Rožičevec

 

 

0,05 (4)

0700000

7.

HMELJ (sušen)

0,05 (4)

0,05 (4)

40 (+)

0800000

8.

ZAČIMBE

 

 

 

0810000

(i)

Semena

0,05 (4)

0,05 (4)

1,5 (+)

0810010

Janež

 

 

 

0810020

Črnika

 

 

 

0810030

Semena zelene (semena luštrka)

 

 

 

0810040

Semena koriandra

 

 

 

0810050

Semena kumine

 

 

 

0810060

Semena kopra

 

 

 

0810070

Janeževa semena

 

 

 

0810080

Božja rutica

 

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

 

0810990

Drugo

 

 

 

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

0,05 (4)

0,05 (4)

 

0820010

Piment

 

 

0,05 (4)

0820020

Sečuanski poper (janežev poper, japonski poper)

 

 

0,05 (4)

0820030

Kumina

 

 

1,5 (+)

0820040

Kardamom

 

 

0,05 (4)

0820050

Brinove jagode

 

 

0,05 (4)

0820060

Poper (črni, zeleni in beli) (dolgi poper, rdeči plodovi nepravega poprovca)

 

 

0,05 (4)

0820070

Stroki vanilije

 

 

0,05 (4)

0820080

Tamarinda

 

 

0,05 (4)

0820990

Drugo

 

 

0,05 (4)

0830000

(iii)

Skorja

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0830010

Cimet (kitajski cimet (kasija))

 

 

 

0830990

Drugo

 

 

 

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0840020

Ingver

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0840030

Kurkuma

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0840040

Hren

(+)

(+)

(+)

0840990

Drugo

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0850000

(v)

Brsti

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0850010

Dišeči klinčevec

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

0850990

Drugo

 

 

 

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0860010

Žafran

 

 

 

0860990

Drugo

 

 

 

0870000

(vii)

Semenski ovoj

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0870010

Muškatov cvet

 

 

 

0870990

Drugo

 

 

 

0900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

 

0,01 (4)

0,02 (4)

0900010

Sladkorna pesa (koren)

0,07

 

 

0900020

Sladkorni trs

0,01 (4)

 

 

0900030

Koren cikorije

0,01 (4)

 

 

0900990

Drugo

0,01 (4)

 

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

1010000

(i)

Tkiva

 

0,01 (4)

 

1011000

(a)

Prašiči

 

 

 

1011010

Meso

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1011020

Maščoba

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1011030

Jetra

0,2

 

0,2

1011040

Ledvice

0,05

 

0,2

1011050

Užitna drobovina

0,02 (4)

 

0,2

1011990

Drugo

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

1012010

Meso

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1012020

Maščoba

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1012030

Jetra

0,5

 

0,2

1012040

Ledvice

0,1

 

0,2

1012050

Užitna drobovina

0,02 (4)

 

0,2

1012990

Drugo

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1013000

(c)

Ovce

 

 

 

1013010

Meso

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1013020

Maščoba

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1013030

Jetra

0,5

 

0,2

1013040

Ledvice

0,1

 

0,2

1013050

Užitna drobovina

0,02 (4)

 

0,2

1013990

Drugo

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1014000

(d)

Koze

 

 

 

1014010

Meso

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1014020

Maščoba

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1014030

Jetra

0,5

 

0,2

1014040

Ledvice

0,1

 

0,2

1014050

Užitna drobovina

0,02 (4)

 

0,2

1014990

Drugo

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1015000

(e)

Konji, osli, mule ali mezgi

 

 

 

1015010

Meso

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1015020

Maščoba

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1015030

Jetra

0,5

 

0,2

1015040

Ledvice

0,1

 

0,2

1015050

Užitna drobovina

0,02 (4)

 

0,2

1015990

Drugo

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1016000

(f)

Perutnina (piščanci, gosi, race, purani, pegatke), noji, golobi

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1016010

Meso

 

 

 

1016020

Maščoba

 

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

1016040

Ledvice

 

 

 

1016050

Užitna drobovina

 

 

 

1016990

Drugo

 

 

 

1017000

(g)

Druge rejne živali (kunci, kenguruji, jelenjad in srnjad)

 

 

 

1017010

Meso

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1017020

Maščoba

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1017030

Jetra

0,5

 

0,2

1017040

Ledvice

0,1

 

0,2

1017050

Užitna drobovina

0,02 (4)

 

0,2

1017990

Drugo

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1020000

(ii)

Mleko

0,02

0,01 (4)

0,02 (4)

1020010

Govedo

 

 

 

1020020

Ovce

 

 

 

1020030

Koze

 

 

 

1020040

Konji

 

 

 

1020990

Drugo

 

 

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

1030010

Piščanci

 

 

 

1030020

Race

 

 

 

1030030

Gosi

 

 

 

1030040

Prepelice

 

 

 

1030990

Drugo

 

 

 

1040000

(iv)

Med (matični mleček, cvetni prah, satje z medom)

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci (žabji kraki, krokodili)

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

1060000

(vi)

Polži

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali (divjačina)