21.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/69


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 41/2014 z dne 17. januarja 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

( Uradni list Evropske unije L 14 z dne 18. januarja 2014 )

Stran 12, Priloga, preglednica:

besedilo:

„0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

63,3“

se glasi:

„0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3“