31.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1421/2013,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2013,

yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden I, II ja IV muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan, 5 artiklan 3 kohdan ja 17 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 978/2012 3 artiklassa säädetään, että järjestelmään oikeutettujen maiden luetteloa olisi muutettava maiden kansainvälisen aseman tai luokittelun muuttumisen vuoksi. Järjestelmään oikeutettujen maiden luettelo on mainitun asetuksen liitteessä I.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 978/2012 4 artiklassa vahvistetaan arviointiperusteet tullietuuksien myöntämiselle yleisen tullietuusjärjestelmän, jäljempänä ’GSP-järjestelmä’, yleisessä menettelyssä. Tällaisten arviointiperusteiden mukaisesti maalle ei pitäisi myöntää tällaisia etuuksia, jos Maailmanpankki on kolmena peräkkäisenä vuotena luokitellut sen korkean tulotason tai ylemmän keskitulotason maaksi. Mainitun asetuksen liitteessä II on luettelo GSP-järjestelmän yleisen menettelyn edunsaajamaista.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 978/2012 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, että maan, jonka Yhdistyneet kansakunnat on määrittänyt vähiten kehittyneeksi maaksi, olisi saatava tullietuudet vähiten kehittyneitä maita koskevassa erityisessä menettelyssä (Everything But Arms -menettely, EBA). EBA-edunsaajamaiden luettelo on mainitun asetuksen liitteessä IV.

(4)

Kroatian tasavalta, jäljempänä ’Kroatia’, liittyi Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013. Sen vuoksi Kroatia olisi poistettava liitteestä I.

(5)

Etelä-Sudanin tasavallasta, jäljempänä ’Etelä-Sudan’, on tullut itsenäinen valtio. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous antoi 14 päivänä heinäkuuta 2011 päätöslauselman A/RES/65/308, jolla Etelä-Sudan hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien jäseneksi. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous antoi 18 päivänä joulukuuta 2012 päätöslauselman A/RES/67/136, jolla Etelä-Sudan lisättiin vähiten kehittyneiden maiden luetteloon. Sen vuoksi Etelä-Sudan olisi lisättävä liitteisiin I, II ja IV.

(6)

Yleisten tullietuuksien väliaikaisesta peruuttamisesta Myanmarilta/Burmalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/97 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 607/2013 (2) lopetetaan Myanmarin/Burman yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) tullietuuksien väliaikainen peruuttaminen. Sen vuoksi Burma/Myanmar olisi poistettava liitteen I taulukosta, jossa luetellaan ”3 artiklassa tarkoitetut GSP-järjestelmään oikeutetut maat, jotka on väliaikaisesti poistettu tästä järjestelmästä kaikkien tai tiettyjen kyseisistä maista peräisin olevien tuotteiden osalta”, liitteen II taulukosta, jossa luetellaan ”1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun yleisen menettelyn edunsaajamaat, jotka on väliaikaisesti poistettu kyseisestä menettelystä kaikkien tai tiettyjen kyseisistä maista peräisin olevien tuotteiden osalta” ja liitteen IV taulukosta, jossa luetellaan ”1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun vähiten kehittyneitä maita koskevan erityisen menettelyn edunsaajamaat, jotka on väliaikaisesti poistettu kyseisestä menettelystä kaikkien tai tiettyjen kyseisistä maista peräisin olevien tuotteiden osalta”.

(7)

Maailmanpankki on luokitellut Kiinan kansantasavallan, jäljempänä ’Kiina’, Ecuadorin tasavallan, jäljempänä ’Ecuador’, Malediivien tasavallan, jäljempänä ’Malediivit’, ja Thaimaan kuningaskunnan, jäljempänä ’Thaimaa’, ylemmän keskitulotason maiksi vuosina 2011, 2012 ja 2013. Sen vuoksi Kiina, Ecuador, Malediivit ja Thaimaa olisi poistettava liitteestä II vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

(8)

Komission asetuksessa (EU) N:o 1127/2010 (3) vahvistetaan kolmen vuoden siirtymäkausi Malediivien poistamiseksi vähiten kehittyneitä maita koskevasta erityisestä menettelystä (Everything But Arms -menettely, EBA), ja säädetään, että Malediivit poistetaan EBA-edunsaajamaiden luettelosta 1 päivänä tammikuuta 2014. Sen vuoksi Malediivit olisi poistettava liitteestä IV.

(9)

GSP-asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa GSP-edunsaajamaille ja talouden toimijoille annetaan aikaa tehdä asiaankuuluvat mukautukset, joita maan aseman muuttuminen järjestelmässä edellyttää. Tämä aika olisi mainittava kunkin GSP-edunsaajamaan kohdalla asetuksen (EU) N:o 978/2012 asianomaisessa liitteessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 978/2012 seuraavasti:

1)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

3)

Korvataan liite IV tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 181, 29.6.2013, s. 13.

(3)  Komission asetus (EU) N:o 1127/2010, annettu 3 päivänä joulukuuta 2010, siirtymäkauden vahvistamisesta Malediivien tasavallan poistamiseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 mukaisen vähiten kehittyneitä maita koskevan erityisen menettelyn edunsaajamaiden luettelosta (EUVL L 318, 4.12.2010, s. 15).


LIITE I

”LIITE I

3 artiklassa tarkoitetut GSP-järjestelmään oikeutetut maat  (1)

Sarake A

:

unionin ulkomaankauppatilastoissa käytetyn maa- ja alueluokituksen mukainen kirjainkoodi

Sarake B

:

nimi

A

B

AE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AF

Afganistan

AG

Antigua ja Barbuda

AL

Albania

AM

Armenia

AO

Angola

AR

Argentiina

AZ

Azerbaidžan

BA

Bosnia ja Hertsegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BH

Bahrain

BI

Burundi

BJ

Benin

BN

Brunei

BO

Bolivia

BR

Brasilia

BS

Bahama

BT

Bhutan

BW

Botswana

BY

Valko-Venäjä

BZ

Belize

CD

Kongon demokraattinen tasavalta

CF

Keski-Afrikan tasavalta

CG

Kongo

CI

Norsunluurannikko

CK

Cookinsaaret

CL

Chile

CM

Kamerun

CN

Kiinan kansantasavalta

CO

Kolumbia

CR

Costa Rica

CU

Kuuba

CV

Kap Verde

DJ

Djibouti

DM

Dominica

DO

Dominikaaninen tasavalta

DZ

Algeria

EC

Ecuador

EG

Egypti

ER

Eritrea

ET

Etiopia

FJ

Fidži

FM

Mikronesia

GA

Gabon

GD

Grenada

GE

Georgia

GH

Ghana

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Päiväntasaajan Guinea

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HK

Hongkong

HN

Honduras

HT

Haiti

ID

Indonesia

IN

Intia

IQ

Irak

IR

Iran

JM

Jamaika

JO

Jordania

KE

Kenia

KG

Kirgisian tasavalta

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komorit

KN

Saint Kitts ja Nevis

KW

Kuwait

KZ

Kazakstan

LA

Laosin demokraattinen kansantasavalta

LB

Libanon

LC

Saint Lucia

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LY

Libya

MA

Marokko

MD

Moldovan tasavalta

ME

Montenegro

MG

Madagaskar

MH

Marshallinsaaret

MK

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

ML

Mali

MM

Myanmar/Burma

MN

Mongolia

MO

Macao

MR

Mauritania

MU

Mauritius

MV

Malediivit

MW

Malawi

MX

Meksiko

MY

Malesia

MZ

Mosambik

NA

Namibia

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PG

Papua-Uusi-Guinea

PH

Filippiinit

PK

Pakistan

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RU

Venäjän federaatio

RW

Ruanda

SA

Saudi-Arabia

SB

Salomonsaaret

SC

Seychellit

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Suriname

SS

Etelä-Sudan

ST

São Tomé ja Príncipe

SV

El Salvador

SY

Syyria

SZ

Swazimaa

TD

Tšad

TG

Togo

TH

Thaimaa

TJ

Tadžikistan

TL

Itä-Timor

TM

Turkmenistan

TN

Tunisia

TO

Tonga

TT

Trinidad ja Tobago

TV

Tuvalu

TZ

Tansania

UA

Ukraina

UG

Uganda

UY

Uruguay

UZ

Uzbekistan

VC

Saint Vincent ja Grenadiinit

VE

Venezuela

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

XK

Kosovo (2)

XS

Serbia

YE

Jemen

ZA

Etelä-Afrikka

ZM

Sambia

ZW

Zimbabwe

3 artiklassa tarkoitetut GSP-järjestelmään oikeutetut maat, jotka on väliaikaisesti poistettu tästä järjestelmästä kaikkien tai tiettyjen kyseisten maiden alkuperätuotteiden osalta

Sarake A

:

unionin ulkomaankauppatilastoissa käytetyn maa- ja alueluokituksen mukainen kirjainkoodi

Sarake B

:

nimi

A

B

BY

Valko-Venäjä”


(1)  Tämä luettelo sisältää maita, joiden etuudet on saatettu väliaikaisesti peruuttaa tai keskeyttää. Komissio tai asianomaisen maan toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa ajantasaisen luettelon.

(2)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.


LIITE II

”LIITE II

1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun yleisen menettelyn edunsaajamaat  (1)

Sarake A

:

unionin ulkomaankauppatilastoissa käytetyn maa- ja alueluokituksen mukainen kirjainkoodi

Sarake B

:

nimi

A

B

AF

Afganistan

AM

Armenia

AO

Angola

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BO

Bolivia

BT

Bhutan

CD

Kongon demokraattinen tasavalta

CF

Keski-Afrikan tasavalta

CG

Kongo

CK

Cookinsaaret

CN

Kiinan kansantasavalta (2)

CO

Kolumbia

CR

Costa Rica

CV

Kap Verde

DJ

Djibouti

EC

Ecuador (2)

ER

Eritrea

ET

Etiopia

FM

Mikronesia

GE

Georgia

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Päiväntasaajan Guinea

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

HN

Honduras

HT

Haiti

ID

Indonesia

IN

Intia

IQ

Irak

KG

Kirgisian tasavalta

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komorit

LA

Laosin demokraattinen kansantasavalta

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagaskar

MH

Marshallinsaaret

ML

Mali

MM

Myanmar/Burma

MN

Mongolia

MR

Mauritania

MV

Malediivit (2)

MW

Malawi

MZ

Mosambik

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Peru

PH

Filippiinit

PK

Pakistan

PY

Paraguay

RW

Ruanda

SB

Salomonsaaret

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

SS

Etelä-Sudan

ST

São Tomé ja Príncipe

SV

El Salvador

SY

Syyria

TD

Tšad

TG

Togo

TH

Thaimaa (2)

TJ

Tadžikistan

TL

Itä-Timor

TM

Turkmenistan

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tansania

UA

Ukraina

UG

Uganda

UZ

Uzbekistan

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jemen

ZM

Sambia

1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun yleisen menettelyn edunsaajamaat, jotka on väliaikaisesti poistettu kyseisestä menettelystä kaikkien tai tiettyjen kyseisten maiden alkuperätuotteiden osalta

Sarake A

:

unionin ulkomaankauppatilastoissa käytetyn maa- ja alueluokituksen mukainen kirjainkoodi

Sarake B

:

nimi

A

B”

 

 


(1)  Tämä luettelo sisältää maita, joiden etuudet on saatettu väliaikaisesti peruuttaa tai keskeyttää. Komissio tai asianomaisen maan toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa ajantasaisen luettelon.

(2)  Tämä edunsaajamaa poistetaan GSP-edunsaajamaiden luettelosta vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.


LIITE III

”LIITE IV

1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun vähiten kehittyneitä maita koskevan erityisen menettelyn edunsaajamaat  (1)

Sarake A

:

unionin ulkomaankauppatilastoissa käytetyn maa- ja alueluokituksen mukainen kirjainkoodi

Sarake B

:

nimi

A

B

AF

Afganistan

AO

Angola

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BT

Bhutan

CD

Kongon demokraattinen tasavalta

CF

Keski-Afrikan tasavalta

DJ

Djibouti

ER

Eritrea

ET

Etiopia

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Päiväntasaajan Guinea

GW

Guinea-Bissau

HT

Haiti

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komorien liitto

LA

Laosin demokraattinen kansantasavalta

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagaskar

ML

Mali

MM

Myanmar/Burma

MR

Mauritania

MW

Malawi

MZ

Mosambik

NE

Niger

NP

Nepal

RW

Ruanda

SB

Salomonsaaret

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

SS

Etelä-Sudan

ST

São Tomé ja Príncipe

TD

Tšad

TG

Togo

TL

Itä-Timor

TV

Tuvalu

TZ

Tansanian yhdistynyt tasavalta

UG

Uganda

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jemen

ZM

Sambia

1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun yleisen menettelyn edunsaajamaat, jotka on väliaikaisesti poistettu kyseisestä menettelystä kaikkien tai tiettyjen kyseisten maiden alkuperätuotteiden osalta

Sarake A

:

unionin ulkomaankauppatilastoissa käytetyn maa- ja alueluokituksen mukainen kirjainkoodi

Sarake B

:

nimi

A

B”

 

 


(1)  Tämä luettelo sisältää maita, joiden etuudet on saatettu väliaikaisesti peruuttaa tai keskeyttää. Komissio tai asianomaisen maan toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa ajantasaisen luettelon.