9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1122/2013

z dne 6. novembra 2013

o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vneseno v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 53(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 preučila vlogo Grčije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1263/96 (2).

(2)

Vloga zadeva spremembo specifikacije pod naslovom „opis in način proizvodnje“, zlasti za vključitev dodatnega komercialnega tipa, razkoščičene oljke.

(3)

Komisija je zadevno spremembo preučila in odločila, da je utemeljena. Ker gre za manjšo spremembo v skladu s členom 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, jo lahko Komisija odobri brez uporabe postopka iz členov 50 do 52 navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacija za zaščiteno označbo porekla „Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)“ se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Prečiščen enotni dokument z glavnimi točkami specifikacije je vključen v Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 163, 2.7.1996, str. 19.


PRILOGA I

Odobrijo se naslednje spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Κονσερβολιά Στυλίδας“ (Konservolia Stylidas) so bile odobrene:

1.

Opis proizvoda:

Opis se spremeni tako, da v niz proizvodov „Konservolia Stylidas“ vključuje cele izkoščičene oljke. Zahteve trga ter spremenjene navade potrošnikov so privedle do potrebe po spremembi komercialnih tipov, ki so na voljo na trgu.

Značilnosti izkoščičenih oljk (okus, barva, vonj) se na noben način ne razlikujejo od celih oljk „Konservolia Stylidas“, ker izkoščičenje poteka, ko so oljke že pridobile svoje končne organoleptične lastnosti, zato se povezava z geografskim območjem proizvoda ne spremeni. Poleg tega je sestava slanice, ki lahko na splošno spremeni okus proizvoda, prav tako popolnoma enaka za cele in izkoščičene oljke.

2.

Metoda proizvodnje:

Ta oddelek se spremeni, da vključuje tudi izkoščičenje oljk. Cele izkoščičene oljke so oljke „Konservolia Stylidas“, povečini zelene, ki so bile fermentirane, da ima proizvod že svoje končne fizikalne, kemijske in organoleptične lastnosti. Koščica se odstrani z uporabo posebnih strojev za izkoščičenje, vedno čez glavno os sadeža (koščice oljke se ne da odstraniti čez kratko os). Oljke se nato namočijo v 7–9-odstotni slanici, natančno tako kot cele oljke „Konservolia Stylidas“. Ta postopek ne spreminja fizikalnih, kemijskih ali organoleptičnih lastnosti „Konservolia Stylidas“.


PRILOGA II

Prečiščeni enotni dokument

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1)

„ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ“ (KONSERVOLIA STYLIDAS)

Št. ES: EL-PDO-0117-0345-01.01.2012

ZGO ( ) ZOP (X)

1.   Ime

„Κονσερβολιά Στυλίδας“ (Konservolia Stylidas)

2.   Država članica ali tretja država

Grčija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.6.

Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke

To so namizne oljke, pridobljene iz sorte Konservolia, cele ali cele izkoščičene. Proizvod ima saden okus in čvrsto meso, iz katerega se enostavno odstrani koščica, in je stabilen. Barva črnih oljk obsega od črne do barve črnila, medtem ko so zelene oljke zelene do slamnato rumene barve. Povprečna masa sadeža znaša 7 g. Razmerje med koščico in sadežem znaša 6 proti 1. Oljke ne smejo biti poškodovane s strani oljčne muhe, kazati znakov poškodb ali vsebovati nečistoč. Oljke se razvrstijo po velikosti, kot sledi, v skladu z mednarodnimi standardi:

Trgovsko ime

Število oljk na kilogram

Super Super Mammoth

70–90

Super Mammoth

91–100

Mammoth

101–110

Super Colossal

111–120

Colossal

121–140

Giants

141–160

Extra Jumbo

161–180

Jumbo

181–200

Extra Large

201–230

Large

231–260

Superior

261–290

Brilliants

291–320

Fine

321–350

Bullets

351–380

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode)

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora)

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

„Konservolia Stylidas“ morajo dozoreti in biti predelane na opredeljenem geografskem območju.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.

3.7   Posebna pravila za označevanje

4.   Kratka opredelitev geografskega območja

Območje proizvodnje je območje znotraj upravnih meja občin Glifa, Vathikilo, Pelasgia, Mili, Spartia, Achladi, Raches, Paleokerasia, Achinos, Karavomilos, Anidro, Neraida, Stylida, Avlaki, Agia Marina, Limogardi in Longitsi v provinci Fthiotida v prefekturi Fthiotida.

5.   Povezanost z geografskim območjem

5.1   Posebnosti geografskega območja

Podnebje v prefekturi Fthiotida je blago mediteransko. Meteorološki podatki za zadnjih pet let:

 

Povprečna temperatura: 16,5 °C

 

Relativna vlažnost: 65–70 %

 

Količina padavin: 589 mm/leto

 

Sončna svetloba: 210 ur/mesec

Prst je pretežno peščena ilovica, na položnih ali strmih pobočjih.

5.2   Posebnosti proizvoda

Proizvod ima saden okus in čvrsto meso, iz katerega se enostavno odstrani koščica, in je stabilen. Barva črnih oljk obsega od črne do barve črnila, medtem ko so zelene oljke zelene do slamnato rumene barve. Zaradi odličnih fizikalnih, kemijskih in organoleptičnih lastnosti so namizne oljke Stylida dobro znane na grškem in mednarodnem trgu. Osvojile so številne nagrade na grških in mednarodnih sejmih.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda (pri ZGO)

Sorta oljk, proizvedena na tem geografskem območju, je „Konservolia“, ki jo tradicionalno gojijo na območju že od nekdaj, ter obrodi značilne namizne oljke, ki so znane po odličnih fizikalnih, kemijskih in organoleptičnih značilnostih. Oljke „Konservolia Stylidas“ rastejo na območjih prefekture Fthiotida, kjer so blage zime in sveža poletja. Ta specifična sorta oljke se je popolnoma prilagodila prsti in podnebju, ki v kombinaciji z običajnim gojenjem, obiranjem in načini predelave, ki se uporabljajo, oblikujeta posebne lastnosti končnega proizvoda.

Sklic na objavo specifikacije

(Člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_konserbopolis_stilidas200313.pdf


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).