15.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/32


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1060/2013 z dne 29. oktobra 2013 o izdaji dovoljenja za bentonit kot krmni dodatek za vse živalske vrste

( Uradni list Evropske unije L 289 z dne 31. oktobra 2013 )

Stran 34, člen 2:

besedilo:

„Dodatek iz Priloge II, ki spada v funkcionalni skupini „vezalci“ in „sredstva proti strjevanju“, ter krma, ki vsebuje navedeni dodatek, proizvedena in označena pred [24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe – datum vstavi služba, pristojna za objave] v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred [datum začetka veljavnosti te uredbe – datum vstavi služba, pristojna za objave], se lahko še naprej dajeta na trg in uporabljata do porabe obstoječih zalog.“

se glasi:

„Dodatek iz Priloge II, ki spada v funkcionalni skupini „vezalci“ in „sredstva proti strjevanju“, ter krma, ki vsebuje navedeni dodatek, proizvedena in označena pred 19. novembrom 2015 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 19. novembrom 2013, se lahko še naprej dajeta na trg in uporabljata do porabe obstoječih zalog.“