23.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 20/29


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 50/2013

z dne 22. januarja 2013

o izvajanju člena 16(2) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 204/2011 z dne 2. marca 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji (1) in zlasti člena 16(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 2. marca 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 204/2011.

(2)

Svet meni, da ni več razlogov, da bi bil eden od subjektov še naprej na seznamu iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 204/2011.

(3)

Vnos za eno osebo bi bilo treba črtati s seznama iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 204/2011 in jo uvrstiti na seznam iz Priloge II k navedeni uredbi.

(4)

Posodobiti bi bilo treba podatke o določenih posameznikih, uvrščenih na seznama v prilogah II in III k Uredbi (EU) št. 204/2011.

(5)

Prilogi II in III k Uredbi (EU) št. 204/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (EU) št. 204/2011 se spremenita, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. januarja 2013

Za Svet

Predsednik

M. NOONAN


(1)  UL L 58, 3.3.2011, str. 1.


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (EU) št. 204/2011 se spremeni:

(1)

V Prilogi II:

(a)

vnosi 1 do 6 in 8 do 12 se nadomestijo z naslednjim:

"1.

QADHAFI, Aisha Muammar

Letnica rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Hčerka Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Predviden status/lokacija: Alžirija.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

2.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Številka potnega lista: B/002210. Datum rojstva: 20. 9. 1975. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Predviden status/lokacija: Alžirija.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

3.

QADHAFI, Khamis Muammar

Letnica rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Poveljnik vojaških enot, udeleženih pri nasilju nad protestniki.

Predviden status/lokacija: pokojni.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Letnica rojstva: 1942. Kraj rojstva: Sirte, Libija.

Vodja revolucije, vrhovni poveljnik oboroženih sil. Odgovoren za izdajanje povelj za nasilje nad protestniki in za kršenje človekovih pravic.

Predviden status/lokacija: pokojni.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

5.

QADHAFI, Mutassim

Letnica rojstva: 1976. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Svetovalec za nacionalno varnost. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Predviden status/lokacija: pokojni.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

Številka potnega lista: B014995. Datum rojstva: 25. 6. 1972. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Direktor fundacije Gadafi. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Javno hujskanje k nasilju nad protestniki.

Predviden status/lokacija: v priporu v Libiji.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011."

"8.

JABIR, major general Abu Bakr Yunis

Letnica rojstva: 1952. Kraj rojstva: Jalo, Libija.

Minister za obrambo. Odgovoren za delovanje oboroženih sil.

Predviden status/lokacija: pokojni.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Letnica rojstva: 1956. Kraj rojstva: Khoms, Libija.

Sekretar za javno infrastrukturo. Visok član režima. Sodeloval je z revolucionarnimi odbori. V preteklosti je bil udeležen pri zatiranju nasprotnikov režima in nasilju.

Predviden status/lokacija: neznana, predvidoma zajet.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Letnica rojstva: 1970. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Predviden status/lokacija: Alžirija.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

11.

QADHAFI, Saadi

Številka potnega lista: a) 014797, b) 524521. Datum rojstva: a) 27. 5. 1973, b) 1. 1. 1975. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Poveljnik posebnih sil. Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom. Poveljnik vojaških enot, udeleženih pri nasilju nad protestniki.

Predviden status/lokacija: Niger.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Letnica rojstva: 1982. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Sin Moamerja GADAFIJA. Tesna povezanost z režimom.

Predviden status/lokacija: pokojni.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 26. 2. 2011.";

(b)

doda se naslednji vnos:

"14.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Letnica rojstva: 1952. Kraj rojstva: Al Baida, Libija.

Poročena z Moamerjem GADAFIJEM od leta 1970. Veliko osebno bogastvo, ki bi se lahko uporabilo za namene režima. Njena sestra Fatima FARKASH je poročena z ABDALLAHOM SANUSSIJEM, vodjo libijske vojaške obveščevalne službe.

Predviden status/lokacija: Alžirija.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24. 6. 2011."

(2)

V Prilogi III:

(a)

med "osebami" se vnosa 6 in 26 nadomestita z naslednjim:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Obrazložitev

Datum uvrstitve na seznam

6.

AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed

Vodja urada za zvezo revolucionarnih odborov.

Številka potnega lista: B010574.

Letnica rojstva: 1. 7. 1950.

Predviden status/lokacija: zapor v Tuniziji.

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

28. 2. 2011

26.

AL KUNI, polkovnik Amid Husain

Predviden status/lokacija: južna Libija.

Guverner Ghata (južna Libija). Neposredno vpleten v novačenje plačancev.

12. 4. 2011

(b)

med "osebami" se črta vnos 10 (AL-BARASSI, Safia Farkash);

(c)

med "subjekti" se črta vnos 50 (Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC) (Organizacija za razvoj upravnih središč).