30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 143/26


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 27. maja 2013

o spremembi Odločbe 2009/852/ES o prehodnih ukrepih na podlagi uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede predelave surovega mleka, ki ne izpolnjuje zahtev, v nekaterih obratih za predelavo mleka v Romuniji in strukturnih zahtev za take obrate

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2803)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/249/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) in zlasti prvega odstavka člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2009/852/ES (2) omogoča, da se zahteve iz Uredbe (ES) št. 853/2004, Priloge III, oddelka IX, podpoglavij II in III poglavja I, ne uporabljajo za obrate za predelavo mleka v Romuniji, naštete v Prilogi II in Prilogi III k navedeni odločbi, do 31. decembra 2013.

(2)

V skladu z Odločbo 2009/852/ES lahko nekateri obrati za predelavo mleka iz Priloge II k navedeni odločbi še naprej predelujejo mleko, ki ne izpolnjuje zahtev, z ločenimi proizvodnimi linijami.

(3)

Romunija je 15. februarja 2013 Komisiji poslala spremenjen in posodobljen seznam navedenih obratov za predelavo mleka.

(4)

Na navedenem spremenjenem in posodobljenem seznamu je bil obrat s številko L35 SC DANONE PDPA ROMANIA SRL umaknjen iz Priloge II in ima dovoljenje samo za predelavo mleka, ki izpolnjuje zahteve za dajanje na trg EU.

(5)

Obrat s številko MM 1795 SC CALITATEA SRL je dobil dovoljenje za predelavo surovega mleka, ki izpolnjuje zahteve, in takega, ki zahtev ne izpolnjuje, brez ločevanja in bi ga bilo zato treba odstraniti iz Priloge II in prenesti v Prilogo III k navedeni odločbi.

(6)

Izbrisanih je bilo 17 obratov, trenutno navedenih v Prilogi III k Odločbi 2009/852/ES, ker smejo dajati mlečne proizvode na trg znotraj Unije, saj uporabljajo samo mleko, ki izpolnjuje zahteve EU. Ti obrati so bili navedeni v preglednici v Prilogi III k Odločbi 2009/852/ES pod št. 1 (AB 641 SC BIOMILK SRL), št. 6 (L78 SC ROMFULDA PROD SRL), št. 9 (BN 2399 SC CARMO-LACT PROD SRL), št. 13 (L140 S.C. CARMOLACT SRL), št. 29 (CT 30 EASTERN EUROPEAN FOODS SRL), št. 40 (L124 SC PRIMULACT SRL – ime je spremenjeno v: SC LACTATE HARGHITA SA), št. 41 (HR 119 BOMILACT SRL)), št. 42 (HR 625 LACTIS SRL), št. 43 (HR 213 PAULACT SA), št. 45 (IS 1540 PROMILCH SRL), št. 46 (L18 S.C. EUROCHEESE SRL), št. 56 (L121 SC MIRDATOD PROD SRL), št. 69 (SM 4189 PRIMALACT SRL), št. 70 (L5 SC NIRO SERV COM SRL), št. 74 (SV 1562 BUCOVINA SA SUCEAVA), št. 81 (L80 SC INDUSTRIAL MARIAN SRL), št. 82 (VN 231 VRANLACT SA).

(7)

Poleg tega je bilo 7 obratov, trenutno navedenih v Prilogi III k Odločbi 2009/852/ES, zaprtih in bi jih bilo zato treba črtati s seznama. Ti obrati so bili navedeni v preglednici v Prilogi III k Odločbi 2009/852/ES pod št. 26 (CT 225 MIH PROD SRL), št. 28 (CT 258 BINCO LACT SRL), št. 30 (CT 15 SC NIC COSTI TRADE SRL), št. 32 (L82 SC TOTALLACT GROUP SA), št. 33 (DJ 80 SC DUVADI PROD COM SRL), št. 75 (SV 1888 SC TOCAR PROD SRL), št. 76 (SV 4909 SC ZADA PROD SRL).

(8)

V Romuniji je 6 obratov prosilo, da bi bili prvič uvrščeni na seznam v Prilogi III k Odločbi 2009/852/ES. Navedeni obrati so bili vključeni na seznam pod št. 8 (L185 SC SIMCODRIN COM SRL), št. 17 (L83 SC KAZAL SRL), št. 45 (L169 SC DOBREAN SRL), št. 46 (L152 AGROTRANSCOMEX SRL), št. 61 (L199 SC LACTO-BOROAIA SRL), št. 40 (L189 SC CALITATEA SRL).

(9)

Odločbo 2009/852/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi II in III k Odločbi 2009/852/ES se nadomestita z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 27. maja 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  UL L 312, 27.11.2009, str. 59.


PRILOGA

Prilogi II in III k Odločbi 2009/852/ES se nadomestita z naslednjim besedilom:

PRILOGA II

SEZNAM OBRATOV, NAVEDENIH V ČLENU 3

Št.

Številka veterinarske odobritve

Ime obrata

Naslov (mesto/kraj/okraj)

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA III

SEZNAM OBRATOV, NAVEDENIH V ČLENU 4

Št.

Številka veterinarske odobritve

Ime obrata

Naslov (mesto/kraj/okraj)

1

L 175

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

2

L 172

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

3

L 136

SC CÂMPANEII PREST SRL

Hidișelul de Sus, județul Bihor, 417277

4

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

5

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

6

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

7

L 171

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

8

L 185

SC SIMCODRIN COM SRL

Budești-Fânațe, județul Bistrița-Năsăud, 427374

9

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

10

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

11

L154

S.C. CAS SRL

Braila, judetul Braila, 810224

12

L148

S.C. LACTAS S.R.L.

Ianca, judetul Braila, 815200

13

L 177

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

14

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

15

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

16

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, judetul Cluj, 407056

17

L 83

SC KAZAL SRL

Dej, județul Cluj, 405200

18

L43

SC DTM MILK LOGISTIC SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

19

L40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

20

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

21

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

22

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

23

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

24

L 173

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

25

L 181

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

26

L 180

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

27

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

28

L 113

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

29

L 179

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

30

L49

SC ARTEGO SA

Târgu Jiu, Gorj, 210257

31

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

32

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

33

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

34

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

35

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

36

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

37

L134

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

38

L 191

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

39

L190

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

40

L189

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

41

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

42

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

43

L 29

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

44

L 176

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

45

L 169

SC DOBREAN SRL

Ideciu de Sus, județul Mureș, 547362

46

L 152

SC AGROTRANSCOMEX SRL

Miercurea Nirajului, județul Mureș, 547410

47

L 184

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

48

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

49

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

50

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

51

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

52

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

53

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

54

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

55

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

56

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

57

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

58

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

59

L166

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

60

L 167

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

61

L 199

SC LACTO-BOROAIA SRL

Boroaia, jud. Suceava, 727040

62

L 168

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

63

L 186

SC MADIS BIG COM SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

64

L 163

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

L43 – SC LACTOCORV SRL, judetul Constanta – ime je spremenjeno v: SC DTM MILK LOGISTIC SRL.

L186 – SC BIG FAMILY SRL, judetul Teleorman – ime je spremenjeno v: SC MADIS BIG COM SRL.