5.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 186/12


Popravek Izvedbenega sklepa Sveta 2013/48/EU z dne 22. januarja 2013 o spremembi Izvedbenega sklepa 2011/77/EU o finančni pomoči Unije Irski

( Uradni list Evropske unije L 21 z dne 24. januarja 2013 )

Stran 30, člen 1(1), nova točka (c) odstavka 8:

besedilo:

„[…] in amortizacije, ki ju določa PLAR iz leta 2011, […]“

se glasi

„[…] in amortizacije v skladu s PLAR iz leta 2011, […]“.

Stran 31, člen 1(2), nova točka (b) odstavka 10:

besedilo:

„[…] zmanjša zadolženost nacionalnih bank za doseganje nominalnih ciljev odprodaje nebistvenih sredstev in amortizacije do konca leta 2013, ki ju določa PLAR iz leta 2011, […]“

se glasi:

„[…] zmanjša zadolženost nacionalnih bank do konca leta 2013 za doseganje nominalnih ciljev odprodaje nebistvenih sredstev in amortizacije v skladu s PLAR iz leta 2011, […]“.