20.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 50/37


Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1241/2012 z dne 11. decembra 2012 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1138/2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije

( Uradni list Evropske unije L 352 z dne 21. decembra 2012 )

Stran 4, člen 1, razpredelnica, stolpec „Družba“:

besedilo:

„P.T. Ecogreen Oleochemicals Batam, Kabil, Batam“

se glasi:

„P.T. Ecogreen Oleochemicals, Kabil, Batam“.