6.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 272/20


Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 653/2012 z dne 17. julija 2012 o začetku pregleda v zvezi z novim izvoznikom Uredbe Sveta (ES) št. 192/2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, s Tajvana, odpravi dajatev na uvoz od enega izvoznika iz te države in uvedbi registracije takšnega uvoza

( Uradni list Evropske unije L 188 z dne 18. julija 2012 )

Stran 8, uvodna izjava 4, prvi stavek:

besedilo:

„Trenutno veljavni ukrep je dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 192/2007 (2), v skladu s katero velja za uvoz izdelka v pregledu s poreklom s Tajvana v Unijo, vključno z izdelkom, ki ga proizvaja vložnik, dokončna protidampinška dajatev v višini 143,4 %, razen za dve izrecno navedeni družbi, za kateri veljata individualni stopnji dajatev.“,

se glasi:

„Trenutno veljavni ukrep je dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 192/2007 (2), v skladu s katero velja za uvoz izdelka v pregledu s poreklom s Tajvana v Unijo, vključno z izdelkom, ki ga proizvaja vložnik, dokončna protidampinška dajatev v višini 143,4 EUR/t, razen za dve izrecno navedeni družbi, za kateri veljata individualni stopnji dajatev.“